Rover vraagt maatregelen bij Prorail vanwege personeelsgebrek op treinverkeersleidingsposten

Een van de verkeersleidingsposten in Nederland (Foto: Treinenweb)
Een van de verkeersleidingsposten in Nederland (Foto: Treinenweb)

Het personeelsgebrek bij de verkeersleiding van ProRail blijft tot 1 oktober een rol spelen, heeft ProRail tegenover Rover bekend gemaakt. De consumentenorganisatie heeft daarop gepleit voor voor maatregelen die ProRail moet nemen en een ruimhartige compensatie voor reizigers die getroffen zijn door treinuitval.

De afgelopen week is het treinverkeer op delen van Midden-Nederland op enkele trajecten voor een aantal uren stilgelegd vanwege tekort aan personeel. Het nijpende tekort is voornamelijk te wijten aan onderbezetting vanwege vakantiedagen waarbij er door de personeelskrapte vaker sprake is van uitval van treinen. Omdat veel verkeersleiders specialistische kennis hebben van bepaalde baanvakken is het voor ProRail vaak onmogelijk om verkeersleiders van andere werkplekken of locaties in te zetten.

Maatregelen

Tegenwoordig brengt ProRail op landelijke basis intern in kaart waar een mogelijk tekort aan personeel dreigt, zodat dit met personeel van verkeersleidingsposten waar de bezetting wel goed is zoveel mogelijk kan worden opvangen als dat mogelijk is.

In oktober vorig jaar gaf ProRail aan dat ze onderzoek deden naar de inzet van gepensioneerden en treinverkeersleiders die inmiddels elders in de organisatie werken weer op een verkeersleidingspost kunnen werken. Een ingebruikname van een flexpool zou ook een oplossing zijn, meldde ProRail toen. Inmiddels heeft ProRail het budget voor de werving van nieuwe verkeersleidiers verachtvoudigd.

De werving heeft vorig jaar zijn vruchten volgens de Volkskrant heeft afgeworpen en hebben er 5.000 mensen gesolliciteerd. Hiervan wisten er vanwege de hoge eisen gestelde maar 70 mensen het proces en de opleiding door te komen. Op dit moment heeft ProRail zestig vacatures openstaan voor de rol als verkeersleiding.