Minder treinen tussen Amersfoort - Amsterdam en Amersfoort - Deventer door personeelsgebrek

Een van de verkeersleidingsposten van Prorail (Foto: Treinenweb)
Een van de verkeersleidingsposten van Prorail (Foto: Treinenweb)

Door onderbezetting op de verkeersleidingpost Utrecht rijden er vandaag tussen 15.00 uur en 23.00 uur geen intercity’s tussen Amersfoort en Amsterdam en tussen Amersfoort en Deventer. Op deze trajecten rijden wel sprinters. Tussen Utrecht en Amersfoort rijden minder intercity’s: vier in plaats van zes per uur.

De spoorbeheerder heeft al sinds ruim jaar regelmatig last van personeelsgebrek. Het tekort aan personeel komt ook vaak in combinatie met medewerkers die in afwachting van een coronatest vanwege milde klachten niet aan het werk kunnen. De laatste keer dat een deel van de treindienst beperkt werd door personeelstekort was een maand geleden.

Maatregelen

Tegenwoordig brengt ProRail op landelijke basis intern in kaart brengen waar een mogelijk tekort aan personeel dreigt, zodat dit met personeel van verkeersleidingsposten waar de bezetting wel goed is zoveel mogelijk kan worden opvangen. Helaas is dit niet altijd mogelijk, omdat een treinverkeersleider specialistische kennis moet hebben van het spoortraject dat hij of zij "bedient", en geen lange werktijden mag maken.

Vorig oktober gaf ProRail aan dat ze onderzoek deden naar de inzet van gepensioneerden en treinverkeersleiders die inmiddels elders in de organisatie werken weer op een verkeersleidingspost kunnen werken. Een ingebruikname van een flexpool zou ook een oplossing zijn, meldde ProRail toen.

Verkeersleidingsposten

Nederland kent treinverkeersleidingsposten in Groningen, Zwolle, Utrecht, Arnhem, Eindhoven, Maastricht, Roosendaal, Rotterdam, Zwijndrecht, Den Haag, Alkmaar en Amsterdam van waaruit treinverkeersleiders er dag en nacht voor zorgen dat treinen veilig en zoveel mogelijk volgens 'het spoorboekje' kunnen rijden.