Kabinet reserveert 2,5 miljard voor grote OV-projecten

Prorail adviseert kabinet over toekomst van het spoor (Foto: Treinenweb)
Prorail adviseert kabinet over toekomst van het spoor (Foto: Treinenweb)

Het kabinet reserveert 2,5 miljard euro uit het Groeifonds voor de aanleg van twee grote OV projecten. Het gaat om het doortrekken van de Noord-Zuidlijn, en een subsidie voor de spoorverdubbeling tussen Den Haag en Rotterdam. Dat heeft het kabinet vrijdag bekend gemaakt aan de Tweede Kamer.

De Mobiliteitsalliantie is blij met deze belangrijke stap. Het is een erkenning van het kabinet van het belang van investeren in de bereikbaarheid van ons land en economisch herstel, zoals ook bepleit door de Mobiliteitsalliantie.

Het kabinet trekt de komende vijf jaar 20 miljard euro uit voor investeringen die bijdragen aan de versterking van het verdienvermogen. Het geld uit het Nationaal Groeifonds gaat naar kennisontwikkeling, infrastructuur en onderzoek, ontwikkeling en innovatie. Van de eerste 4 miljard euro gaat er 2,5 miljard euro naar twee grote OV-projecten. Mobiliteitsalliantie voorzitter Steven van Eijck: "Het kabinet neemt vandaag met de toekenning van de eerste gelden uit het Groeifonds een belangrijke stap voor de benodigde schaal en kwaliteitssprong in mobiliteit. Dat besluit getuigt van lef en is een erkenning van het belang van mobiliteit voor onze samenleving."

Groeifonds onvoldoende

De onafhankelijke commissie die de projecten aan het Groeifonds toekent adviseert bovendien, dat een komend kabinet voldoende middelen voor mobiliteit moet uittrekken om aan mobiliteitsopgaven te kunnen voldoen. Van Eijck: "De Groeifondscommissie onderstreept met dit besluit dat de huidige opgaven in mobiliteit te groot zijn om vanuit het Groeifonds te financieren. Het is een belangrijke eerste stap en een erkenning voor de opgaven die wij geschetst hebben in het Deltaplan Mobiliteit."

Drie miljard per jaar extra

De Mobiliteitsalliantie heeft eerder berekend dat komende jaren structureel drie miljard per jaar extra nodig is om invulling te geven aan deze behoefte. Ondanks dat uiteindelijk een volgend kabinet zelf besluit over haar begroting, wordt vandaag een belangrijke stap genomen om deze extra investeringen in een toekomstig regeerakkoord goed te borgen. "Laat de investering uit het Groeifonds dan ook het startkapitaal zijn, waarna er in een formatie structureel meer middelen vrijgemaakt worden voor zowel OV, wegen, fiets en andere tweewielers, verkeersveiligheid en maatregelen om de flexibiliteit van ons vervoerssysteem te bevorderen. Hiervoor moet ook gekeken worden naar een systeem van betalen naar gebruik, vervoershubs voor reizigers en goederen, en Mobility as a Service (MaaS)", stelt Van Eijck.

Woningbouwprojecten

De investeringen in de Noord-Zuidlijn en Oude Lijn zijn van groot belang voor de toekomstige OV ontsluiting van de grote woningbouwprojecten die in deze regio staan gepland en voor de versterking van het economisch potentieel van deze twee regio’s. Ook zijn de verbindingen van belang voor de luchthaven Schiphol. Volgens de Mobiliteitsalliantie is met deze keuze voor deze projecten goed gekeken naar het belang van de relatie tussen mobiliteit en de woningbouwopgave. De beschikbare 2,5 miljard euro dekken 50 procent van de totale investeringsbehoefte. In de komende maanden moeten alle betrokken partijen inclusief de vervoerders met elkaar bekijken hoe de overige 50 procent worden gedekt.