'Spoorwegwerkers al zeker tien jaar blootgesteld aan kwartsstof'

Dit jaar vinden er 34 grootschalige werkzaamheden plaats aan het spoor. (Foto: Lex Langhorst)
Dit jaar vinden er 34 grootschalige werkzaamheden plaats aan het spoor. (Foto: Lex Langhorst)

Spoorwegwerkers worden al zeker tien jaar lang blootgesteld aan de kankerverwekkende kwartsstof. Dat concludeert televisieprogramma Zembla uit vertrouwelijke onderzoeksrapporten die in hun bezit zijn.

Kwartsstof is een stof die schadelijk is en vrijkomt bij het werken met de stenen die in het spoor liggen, ook spoorballast genoemd. De stof is gemakkelijk in te ademen en zou tot diep in de longen kunnen doordringen. Bij langdurige blootstelling is er zelfs kans op lichamelijke aandoeningen waaronder longziektes of longkanker. Veel spoorwegwerkers zouden dagelijks met deze stenen werken.

"Zorgwekkend"

Volgens de rapporten zou ProRail al meerdere keren geadviseerd zijn om de ballaststenen te laten vervangen door stenen met minder of helemaal geen kwartsstof. Zembla meldt echter dat dit advies al jaren lang door de spoorbeheerder in de wind geslagen is en de spoorbeheerder niet voldoet aan de zorgplicht.

Inmiddels zou de inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een onderzoek gestart zijn. Tegenover Zembla schrijft Inspecteur-generaal Marc Kuipers "Dit is echt zorgwekkend. Dit is voor ons een onderwerp wat we niet goed genoeg in beeld hebben gehad."

Reactie ProRail

ProRail heeft in een reactie laten weten dat het de spoorwegwerkers erop wijst op het dragen van een stofmasker. Uit onderzoek van Zembla blijkt dat deze maatregel niet altijd even goed wordt nageleefd. "Dat moet echt beter. Wij en de spooraannemers hebben dat opnieuw onder de aandacht gebracht bij de spoorwerkers en we blijven dat doen.", heeft ProRail hierop gemeld.

Daarnaast heeft ProRail bekend gemaakt dat ze in 2020 opdracht aan de TNO hebben gegeven om onderzoek te doen naar een aanpassing in het percentage kwartsstof in ballast. In de zomer van dit jaar hoopt de spoorwegbeheerder hier meer over te weten zodat ze aanvullende eisen kunnen stellen bij de werkzaamheden.

ProRail benadrukt dat het vrijkomen van kwartsstof geen enkel gevaar oplevert voor omwonenden langs een spoorbaan waar werkzaamheden plaats vinden.

Prorail heeft de aflevering van Zembla nog niet kunnen inzien. Deze zal op 8 april om 20:25 op NPO 2 worden uitgezonden. De vragen van Zembla en de antwoorden van ProRail zijn hier te vinden.