Van Veldhoven: In 2030 ongeveer een uur kortere reistijd met Intercity Berlijn

De Intercity Berlijn tussen Amsterdam en Berlijn (Foto: Bart)
De Intercity Berlijn tussen Amsterdam en Berlijn (Foto: Bart)

Vanaf 2030 moet de reistijd tussen Amsterdam en Berlijn met ongeveer een uur verkort worden verkort worden. Dat is de ambitie van de Duitse regering. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven heeft dit voornemen tijdens Kamervragen van D66 bevestigd.

De bewindsvrouw schrijft in de brief dat collega-bewindslieden haar hebben bijgepraat tijdens een bespreking over het programma Toekomstbeeld OV en de Duitse soortgenoot Deutschlandtakt. Hierin wordt besproken hoe in beide landen het openbaar vervoer in de toekomst wordt voorzien van betere verbindingen.

"Ik ben erg blij met de gedeelde ambitie van de Duitse overheid om de verbinding tussen onze twee hoofdsteden te versnellen. Het grootste deel van de route ligt op Duits grondgebied, dus we hebben elkaar nodig om deze verbinding te versnellen."

Deutschlandtakt en Toekomstbeeld OV

Deutschlandtakt en Toekomstbeeld OV zijn twee verschilende programma's in beide landen die beschrijven hoe het openbaar vervoer in de toekomst verbeterd kan worden.

Deutschlandtakt beschrijft de plannen voor het verbeteren van het regionale en langeafstandsvervoer per spoor in Duitsland. In het Toekomstbeeld OV worden internationale verbindingen genoemd waaronder de Wiederline Groningen-Bremen, Eindhoven-Düsseldorf, een kortere reistijd naar Berlijn en Frankfurt en een rechtstreekse verbinding Den Haag-Eindhoven-Düsseldorf. Niet alle genoemde projecten in dit programma worden concreet genoemd, en het is aan een volgend kabinet om daar beslissingen over te nemen.

Tijdswinst naar Berlijn

Volgens Van Veldhoven moet in 2030 de reistijd tussen Amsterdam en Berlijn teruggebracht worden tot 5 uur en 23 minuten. Momenteel ligt dit nog op 6 uur en 20 minuten, maar in 2024 moet dit al met een half uur worden verkort door de inzet van een nieuwe trein bij het Spaanse Talgo besteld wordt. Hiermee wordt het rangeren van een locomotief overbodig, waarbij de meeste tijdswinst al gemaakt wordt.

De bewindsvrouw spreekt over een goede samenwerking tussen Nederland en Duitsland. Zo worden er in Toekomstbeeld OV diverse plannen opgenoemd om de reistijd te kunnen verkorten. Zo zijn er plannen om de infrastructuur tussen Deventer, Hengelo en grensstation Bad Bentheim aan te passen wat een snellere verbinding mogelijk moet maken. Ook wordt er volgens Van Veldhoven gekeken naar andere routes in het  land, waaronder Utrecht en Arnhem met een overstap in Duitsland, een verbinding via Zwolle en de Hanzelijn of via de huidige route via Amersfoort. Deze route zou volgens haar de meeste voorkeur krijgen voor een versnelling van de reis tussen Amsterdam en Berlijn.