NS reorganiseert personeelstaken op stations

Opnieuw vallen er treinen uit. (Foto: Martijn van Vulpen)
Opnieuw vallen er treinen uit. (Foto: Martijn van Vulpen)

De Nederlandse Spoorwegen is van plan om personeel met een logistieke of coördinerende taak op de stations in te krimpen. De vermindering van het personeel is een onderdeel van de bezuiniging die vorig jaar aangekondigd werd.

De bezuinigingen hebben invloed op de taken van een procesleider perron en die van de coordinator wal, en zijn onvermijdelijk doordat de NS enorme verliezen heeft moeten incasseren vanwege de terugval van reizgers tijdens de coronacrisis. Vanwege het coronavirus verwacht de vervoerder in vijf jaar tijd een verlies van 4,7 miljard euro. Met de bezuiniging in de arbeidsplaatsen moet uiteindelijk 1,4 miljard euro worden bespaard.

Inkrimping

De voorgenomen plannen hebben impact op circa 170 banen. Uiteindelijk zal het aantal procesleiders perron geminimaliseerd worden van 25 naar 10. Voor elk station blijft zoals nu een coördinator wal beschikbaar, echter zal hun werkgebied wel groter worden.

NS heeft in de nieuwe cao een werkgelegenheidsgarantie voor NS’ers tot januari 2025. We zetten alles op alles om collega’s te helpen ander werk te vinden. NS heeft de voorgenomen plannen voorgelegd aan de ondernemingsraad.

Procesleider perron

Een procesleider perron voert vooral logistieke taken uit. Zij zijn verantwoordelijk voor het opmerken van mogelijke verstoringen in de treindienst en het ondersteunen van machinisten bij het splitsen en combineren van treinstellen. Uit onderzoek van de NS blijkt dat de rol op deze stations belangrijk is vanwege de complexiteit van de dienstregeling, omdat zij bij verstoringen een 'sneeuwbal-effect' op het spoor kunnen  voorkomen.

Coördinator wal

De coördinator wal coördineert de inzet van de medewerkers op het station. Een coördinator wal is het aanspreekpunt voor medewerkers op meerdere stations tegelijk. Eerder is een adviesaanvraag ingediend bij de ondernemingsraad over het voorgenomen besluit om de service op de stations aan te passen. Door deze voorgenomen plannen zijn in de toekomst minder medewerkers aan te sturen.