NS teleurgesteld om lichte daling van incidenten met agressie

NS teleurgesteld om lichte daling van veiligheidscijfers (Foto: NS)
NS teleurgesteld om lichte daling van veiligheidscijfers (Foto: NS)

Het aantal incidenten met agressie tegen NS-medewerkers is het afgelopen jaar licht gedaald van 678 naar 661. Dat blijkt uit hun veiligheidscijfers van 2020 die de NS afgelopen weekend bekend gemaakt heeft. De NS noemt de daling teleurstellend omdat ook het aantal reizigers vanwege de coronacrisis sterk gedaald is.

Omdat elk incident met agressie grote impact op het leven van mensen, stimuleert NS haar medewerkers om agressie-incidenten altijd te melden. Ondanks een lichte daling van het aantal agressie-incidenten, steeg het aantal collega’s dat betrokken was bij zo’n incident wel van 942 in 2019 naar 1051 in 2020. Opvallend is dat incidenten verschuiven van de trein naar het station: In de trein is het aantal agressie-incidenten in de A-categorie 197 in 2020 tegenover 242 in dezelfde periode 2019. Op het station is het aantal toegenomen met 7,2%, en dus van 430 in 2019 is gestegen naar 461 in 2020.

Incidenten

Het afgelopen jaar zijn er binnen heel NS 661 incidenten gemeld van agressie tegen medewerkers in de zogenaamde “A-categorie” (meest ernstige incidenten) (2019: 678). De incidenten betroffen vormen van bedreiging (231), daarnaast was er in 158 gevallen sprake van wederspannigheid (verzet bij aanhouding). Verder was er sprake van lichamelijk geweld (158), bespugen (102), dreigen met een wapen (9) en aanranding (3). Sinds 1 juni legt NS vast of de aanleiding corona gerelateerd was. Dit was bij 83 incidenten in de A-categorie het geval. In 2020 liepen 171 NS’ers letsel op als gevolg van agressie (2019: 168). In bijna 90% van de gevallen betrof dit licht letsel.

Veiligheid en Service

Medewerkers van Veiligheid en Service houdne niet alleen een oogje in het zeil, ze helpen ook met de serviceverlening naar de reiziger. In 2020 hielpen zij ruim 600.000 reizigers met vragen. Ook traden zij 2.000 keer op als hulpverlener. Hun werk speelt zich niet alleen op het station af. In de trein assisteren zij conducteurs bij controles en treden op tegen zwartrijders. De collega’s V&S worden op die plek ingezet waar ze het hardst nodig zijn.

Vroegtijdig signaleren

NS wil dat medewerkers veilig hun werk kunnen doen. Hiervoor is vroegtijdig informatie kunnen krijgen en kunnen uitwisselen heel belangrijk. Hoe eerder je weet wie je voor je hebt, hoe minder tijd er is dat een situatie uit de hand kan lopen. Daarom wordt samen met politie gewerkt aan een betere informatie-uitwisseling tussen BOA en politie. Om sociale veiligheid te verbeteren vinden er regelmatig acties plaats met partners als gemeente, politie en andere vervoerders en worden er gerichte controles gehouden.

In alle treinen en op stations is het Whatsapp alert actief zodat reizigers direct in verbinding staan met de meldkamer van NS. Reizigers die een verdachte situatie willen melden kunnen dat via WhatsApp doen op 06-1318 1318.