Ook FNV stemt in met CAO streekvervoer: geen loonsverhoging

Ook de FNV stemt in met geen loonsverhoging (Foto: Rob Dammers)
Ook de FNV stemt in met geen loonsverhoging (Foto: Rob Dammers)

Na vakbond CNV hebben ook de FNV leden ingestemd met de nieuwe cao Openbaar Vervoer. De nieuwe CAO loopt van 1 juli 2020 tot 1 juli 2021 en geldt voor 13.000 medewerkers.

Door de coronacrisis gaat het slecht in de sector. Marco Bouma, bestuurder FNV Streekvervoer: "Wij zijn dan ook tevreden dat we in de nieuwe cao hebben kunnen afspreken dat de mensen in ieder geval hun baan niet zullen verliezen. Dat is in deze onzekere tijden heel waardevol."

In de cao is verder afgesproken dat een werkgroep uiterlijk 1 april 2021 voorstellen ontwikkelt voor een regeling waarin het voor oudere medewerkers mogelijk wordt gemaakt om eerder te kunnen stoppen met werken. Bouma: "Zo’n regeling is hard nodig. Er is binnen de sector sprake van zwaar en onregelmatig werk, vergrijzing, en het ziekteverzuim onder oudere medewerkers is extreem hoog."

Geen loonsverhoging

CNV maakte op 29 december bekend in te stemmen met de cao Openbaar Vervoer. De vakbond stelt dat de coronacrisis de grenzen van de marktwerking duidelijk heeft gemaakt. "Zonder een forse bijdrage van de rijksoverheid had er begin april geen bus meer gereden. De vervoersbedrijven hebben geen enkel vet op de botten. De werknemers zijn uiteindelijk degenen die de prijs betalen voor deze doorgeslagen marktwerking. Flexkrachten zijn massaal op straat gezet.

Vaste medewerkers zijn op de nullijn gezet. Er was in de cao ook geen ruimte voor een symbolische eenmalige coronabonus. "Ze mogen al blij zijn met een werkgelegenheidsgarantie en die geldt dan ook nog maar alleen voor het roostergebonden personeel", aldus CNV.

Bron: Treinreiziger