Nederlands Transport Museum neemt TEE-treinstel over

Het nostalgische TEE-treinstel naast een moderne NS-trein van het type DM'90 (Foto: Tim van der Leeuw)
Het nostalgische TEE-treinstel naast een moderne NS-trein van het type DM'90 (Foto: Tim van der Leeuw)

Het nostalgische TEE-treinstel van de Stichting TEE wordt overgenomen door het Nederlands Transport Museum (NTM) in Nieuw Vennep. Dit heeft de Stichting TEE woensdagavond bekend gemaakt op hun Facebook-pagina.

Momenteel staat het stel zich momenteel op het Dijksgracht-emplacement in Amsterdam waarvan een enkel deel zich op de sporen van de NS-werkplaats bij de Watergraafsmeer bevindt. Aanvankelijk was het de bedoeling dat de trein een plek zou krijgen in het nog te realiseren Transportmuseum Lelystad.

Stalling

Het TEE-stel staat al vele jaren in Amsterdam gestald in afwachting van een locatie waar leden van de stichting veilig aan de trein kunnen werken. Eerder gaf de Stichting TEE aan dat de zoektocht naar een nieuwe werkplek al flink werd belemmerd vanwege aangescherpte regels bij ProRail: Zo stonden veel locaties op de nominatie om verbouwd te worden, kon er geen langdurige plek geboden worden en stonden de locaties geen restauratie-werkzaamheden toe. Uiteindelijk heeft de stichting besloten om de nostalgische trein over te dragen aan het NTM in Nieuw Vennep.

Transport Museum Lelystad

Hoewel de Stichting TEE opgeheven wordt zullen de eigenaren wel doorgaan met de Stichting Transportmuseum Lelystad. Dit museum was tot voor kort gevestigd in Lelystad en heeft de plannen om een groot transportmuseum te bouwen waarom ook de TEE een plek in zou moeten krijgen.

Als opwarmer had de stichting een showroom in gebruik waarin diverse in bruikleen beschikbare old-timers gestald werden, maar ook de bekende superbus van Wubbo Ockels die eigendom is van de TU Delft heeft hier een poos gestaan. Helaas heeft de coronacrisis het kleine museum de das omgedaan omdat de huur van de 'showroom' niet meer kan worden betaald doordat het museum langdurig zijn deuren gesloten moest houden. De old-timers zijn inmiddels weer terug naar de eigenaren en de superbus is inmiddels overgebracht naar het NTM.

Als het aan het Lelystadse museum ligt zullen de plannen nog uitgevoerd worden. Eigenaar Dick Rensema heeft deze maand tegenover het AD verklaard dat de Stichting Transportmuseum Lelystad ook zonder showroom doorgaat. "We maken een pas op de plaats", zegt Rensema. "We zullen volgend jaar rustig kijken hoe het verder moet."

Reactie Stichting TEE

Het onderstaande bericht is op hun Facebook-pagina te lezen:

Beste vrienden en al diegenen die de Stichting Trans Europ Express Nederland een warm hart toedragen.
Het zal jullie niet echt verrassen dat we met de Stichting TEE, mede door alle Corona perikelen alsmede de gezondheid van onze voorzitter, met onze plannen voor het restaureren van de Trans Europ Express trein, organisatorisch en financieel in de knel zijn gekomen.

Onze mooie plannen dreigden letterlijk in het water te vallen. Maar zoals zo vaak is het beter om het tij te keren, als het nog kan, dan om te lang zonder perspectief door te gaan. Daar komt bij dat we de huidige locatie in Lelystad aan de Jol 13-02 - die we delen met Stichting Transportmuseum Lelystad (TML) - nog dit jaar moeten verlaten omdat de ons echt goedgezinde verhuurder het niet langer voor zo weinig inkomsten kon volhouden.

Kortom, we kwamen enkele maanden geleden voor een dilemma te staan en zijn al oriënterend in contact gekomen met Stichting Nederlands Transport Museum (NTM) te Nieuw Vennep waarvan Arno van der Holst voorzitter is. Met hem hebben we een goede en verantwoorde afspraak kunnen maken om nog enkele te realiseren idealen - enkele zijn al door ons gerealiseerd - welke zijn vastgelegd in de statuten van de Stichting TEE over te hevelen naar de Stichting NTM.
Dat betekent dat inmiddels definitieve stappen zijn gezet om de complete TEE-trein qua eigendom over te hevelen naar de Stichting NTM. Deze stichting zal de TEE-trein, die nu nog in Amsterdam staat, transporteren naar Nieuw Vennep waar de Stichting NTM is gevestigd.

Aldaar zal binnen afzienbare tijd een start worden gemaakt met het restaureren van de TEE-trein, opdat deze uiteindelijk voor publiek aanschouwbaar wordt.

TEE in Nederland

Het nostalgische TEE-treinstel is op 27 april 2006 overgedragen aan de Stichting TEE Nederland. Op 25 juni van dat jaar werden de vijf rijtuigen vanuit het Duitse Heilbronn overgebracht naar Zwolle. Op het rangeerterrein bij de toenmalige werkplaats werd er gewerkt aan herstel van de trein, waarbij er zelfs plannen waren voor de bouw van een nieuwe motorwagen als replica. Toen de werkplaats in Zwolle ging sluiten is het treinstel verhuisd naar Amsterdam, waarna het stel enige tijd op de Watergraafsmeer gestald is, en later voor een groot deel op de Dijksgracht.