Vernieuwing Maaslijn pakt duurder uit

De Maaslijn zal naar verwachting eind 2024 geŽlektrificeerd (Foto: Rob Dammers)
De Maaslijn zal naar verwachting eind 2024 geŽlektrificeerd (Foto: Rob Dammers)

De vernieuwing van de Maaslijn pakt tientallen miljoenen duurder uit. De bouwkosten vallen hoger uit dan begroot. Dat blijkt uit een brief van de provincie Limburg aan de provinciale staten. Het precieze bedrag heeft de provincie Limburg nog niet bekend gemaakt.

In juli 2020 is de provincie door ProRail gewezen over de nieuwe oplopende kosten. Op verzoek van het Ministerie van Infrastructuur en ProRail is dat toen echter niet direct naar buiten gekomen. Wel is de Statencommissie Mobiliteit en Duurzaamheid eerder vertrouwelijk geïnformeerd. Naar aanleiding van vragen van de PvdA geeft de provincie nu wel op hoofdlijnen nadere uitleg.

Elektrificatie en dubbel spoor

In 2016 werd besloten de Maaslijn te elektrificeren, en op enkele plekken van dubbelspoor te voorzien. Dit jaar had de klus geklaard moeten zijn, en binnen een budget van 164 miljoen euro. Maar dat bleek volledig onhaalbaar. Vorig jaar werd het budget daarom opgehoogd naar 212,6 miljoen euro en is de oplevering uitgesteld naar december 2024. Maar wordt dus opnieuw tientallen miljoenen duurder.

"Het precieze bedrag wordt nog via externe studies gevalideerd. Bij deze kostenraming gaat het nog steeds om een zogenaamde P50-raming; dat wil zeggen dat er nog steeds 50% kans op overschrijding/onderschrijding is", schrijft de provincie.

Oorzaken

Over de oorzaak schrijft de provincie het volgende: “De oorzaken liggen – zo informeert ProRail ons – op het vlak van hogere bouwkosten vanwege eerder te laag geraamde kosten voor kunstwerken, kabels en leidingen, beveiligingsmaatregelen en veilig werken, en extra te hanteren risicoopslagen.”

Het aantal reizigers is sinds de overdracht van NS naar het toemalige Veolia fors gestegen. Dat komt mede door het uitgebreidere aanbod. Zo rijden er nu 4 treinen vanuit Venray naar Nijmegen, terwijl dat in het NS-tijdperk maar twee waren. De huidige dienstregeling past echter niet goed op de huidige infrastructuur. Daardoor moet Arriva – de huidige vervoerder – bij een kleine vertraging al snel beslissen om een trein op te heffen, waardoor de overige treinen overvol raken.

Om de Maaslijn robuust te maken wordt de lijn geëlektrificeerd. De elektrische treinen kunnen sneller optrekken, waardoor de dienstregeling minder krap wordt. Bovendien zijn er een paar plekken waar dubbelspoor komt, zodat treinen elkaar beter kunnen passeren.

Bron: Treinreiziger