Ruim 70 miljoen euro voor vernieuwing station Amsterdam Lelylaan

Een designschets van het vernieuwde Amsterdam Lelylaan (Foto: NS)
Een designschets van het vernieuwde Amsterdam Lelylaan (Foto: NS)

Station Amsterdam Lelylaan is toe aan een grondige vernieuwing. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Vervoerregio Amsterdam, gemeente Amsterdam, NS en ProRail hebben gezamelijk op 25 november ingestemd om ruim 70 miljoen euro hierin te investeren.

Het veertig jaar oude station voldoet niet meer aan de huidige gebruiks- en comforteisen van de openbaar vervoerreiziger. Tegelijkertijd zal het aantal reizigers dat van het openbaar vervoer gebruik maakt, de komende tien jaar fors groeien. ProRail en NS houden in de regio Amsterdam rekening met een groei van het aantal treinreizigers met 30% in de komende vijftien jaar. Om die reizigersgroei op te vangen zullen zij flink aan stations en spoor werken en meer treinen gaan rijden. Station Lelylaan is de westelijke poort van Amsterdam en kan stations als Amsterdam Centraal en Amsterdam Zuid ontlasten.

Vernieuwing

Het vernieuwde station verbetert de kwaliteit van de omgeving en versterkt het OV. De vernieuwing zal bestaan uit het vernieuwen en vergroten van de stationshal voor trein- en metroreizigers, de aanleg van nieuwe winkels en stationsfaciliteiten, een nieuwe overdekte fietsenstalling die op de omliggende fietsroutes in de hoofdstad is aangesloten, een betere overstap van de trein naar de tram of omgekeerd en een aanpassing van het stationsgebied met nadruk op sociale veiligheid.

Geopend in 2024

Het ontwerpproces wordt door NS, ProRail, de Gemeente Amsterdam en de Vervoerregio Amsterdam gezamenlijk doorlopen. Er wordt ingezet op versnelde uitvoering. Het streven is dat het vernieuwde station met de fietsenstalling in 2024 en het aangepaste trameiland met de nieuwe tramkeerlus in 2025 geopend kunnen worden. Het vernieuwde station sluit goed aan op de komst van de Airport Sprinter die NS hoogfrequent gaat rijden en daarnaast bij de gebiedsontwikkeling.

Ontwikkeling Zuid-West Amsterdam

De rol van station Amsterdam Lelylaan in het openbaar vervoer netwerk van Amsterdam neemt de komende jaren verder toe door de ontwikkeling van de zuidwestkant van Amsterdam en stedelijke verdichting van het stadsdeel Amsterdam West rond het station.

De gemaakte afspraken worden vastgelegd in een bestuurlijke overeenkomst die in het voorjaar 2021 zal worden ondertekend.