Extra budget voor onderzoek naar oplossing spoortrillingen

Er komt extra budget voor onderzoek naar oplossing spoortrillingen (Foto: Rob Dammers)
Er komt extra budget voor onderzoek naar oplossing spoortrillingen (Foto: Rob Dammers)

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gaat de komende jaren samen met ProRail een nieuw onderzoek starten naar oplossingen voor de trillingshinder langs het spoor. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven trekt daar 20 miljoen euro voor uit. Dat heeft ze de Tweede Kamer vandaag laten weten.

Van Veldhoven: "We weten op dit moment niet wat de beste manier is om trillingen die worden veroorzaakt door langsrijdende treinen tegen te gaan. Maar omdat omwonenden er last van hebben, vind ik het belangrijk dat we blijven zoeken naar manieren om de overlast weg te nemen of te beperken." De staatssecretaris sprak eerder tijdens een werkbezoek met omwonenden.

Praktijkproeven

Door verschillende oorzaken ontstaan er op sommige plekken in Nederland trillingen door langsrijdende treinen. De bodemgesteldheid, de kwaliteit van het spoor, het onderhoud van treinen en de wijze waarop sommige woningen zijn gebouwd, spelen daarbij een rol. De afgelopen jaren heeft ProRail op meerdere plekken in Nederland onderzoek gedaan. Dat leidde vooralsnog niet tot oplossingen om de hinder te beperken

De staatssecretaris wil met het extra budget onder meer een aantal praktijkproeven laten uitvoeren. Zo zal ProRail in 2021 nieuw bouwmateriaal uitproberen op een spoorwegovergang in Dorst. Daarbij zullen tussen en naast de rails rubberen platen op de dwarsliggers worden geplaatst. Daarnaast zullen er in Oisterwijk praktijkproeven plaatsvinden met under sleeper pads. Dat zijn een soort van rubberen matjes die onder de dwarsliggers worden geplaatst. Ook wordt een project gestart waarbij wordt onderzocht of beter onderhoud van de wielen van goederentreinen een bijdrage kan leveren aan het tegengaan van trillingen.

Langzamer rijden

De afgelopen jaren zijn diverse andere proeven uitgevoerd, maar die bleken niet effectief in het tegengaan van het probleem. Zo is onderzocht of het langzamer rijden van treinen de hinder zou beperken. Uit de resultaten blijkt echter dat langzamer rijden nauwelijks effect heeft en soms zelfs tot meer trillingen leidt. Ook is er een proef gedaan met shimlifts, een soort krikken onder het spoor waardoor de aansluiting naar de betonnen overwegen vloeiender wordt. Ook deze hielpen onvoldoende.

Daarnaast start het RIVM vanaf het voorjaar van 2021 een nieuw onderzoek naar de gezondheidseffecten van trillingshinder. In 2013 deed het RIVM dit ook al en dit onderzoek is een vervolg daarop.

Omwonenden

Staatssecretaris van Veldhoven vindt het belangrijk om omwonenden die overlast ervaren, te betrekken bij het vinden van oplossingen. Vertegenwoordigers van bewonersgroepen zijn daarom uitgenodigd om tijdens zogenaamde Joint-Fact-Findingsbijeenkomsten samen met andere betrokken partijen de problematiek te bespreken. Inmiddels zijn al meerdere van dit soort bijeenkomsten geweest en staat er nog een aantal gepland. Tijdens deze sessies kunnen omwonenden vragen stellen, maar ook suggesties doen voor mogelijke oplossingen.