Provincie Drenthe moet zelf bijdragen aan spoorverbinding Emmen - Neuenhaus

Een trein van de Bentheimer Eisenbahn tussen Neuenhaus en Bad Bentheim (Foto: Rob Dammers)
Een trein van de Bentheimer Eisenbahn tussen Neuenhaus en Bad Bentheim (Foto: Rob Dammers)

De provincie Drenthe zal zelf moeten bijdragen om een treinverbinding tussen Emmen en Neuenhaus te realiseren, schrijft RTV Drenthe. Het gaat dan om een "substantieel bedrag" voor de ombouw van de spoorlijn tussen station Coevorden naar de Duitse grens en een jaarlijkse exploitatiebijdrage tussen de één en anderhalve ton.

De spoorlijn van Coevoerden naar Neuenhaus ligt er momentaal al wel maar is enkel geschikt voor lage snelheden en uitsluitend bedoeld voor goederenvervoer. In juli van dit jaar gaf de Bentheimer Eisenbahn al aan dat ze interesse zouden hebben in een verbinding met Nederland.

Ombouw voor reizigersvervoer tot aan de grens zou volgens een berekening uitkomen op ongeveer 1,8 miljoen euro, stelt RTV Drenthe. De kosten per kilometer zijn ongeveer 750.000 euro, en de spoorlijn zelf is bijna 2,5 kilometer lang. De rest van het spoor in Duitsland komt uit op circa 18,4 miljoen euro, en is voor rekening van de Duitsers. De jaarlijkse investering tot anderhalve ton zou volgens gedeputeerde Cees Bijl een 'zeer verantwoord bedrag' zijn.

Financiering

Voordat de financiering plaats kan vinden moet Bijl nog onderhandelen met staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur om de subsidie los te krijgen. "Voor het kabinet hoort deze spoorverbinding niet bij de op te lossen knelpunten dus zullen we er als regio zelf ons best voor moeten doen. Dat hebben we al laten zien met het half miljoen euro dat we in het onderzoek van ProRail steken" zegt Bijl. Het rapport van Prorail is momenteel nog niet openbaar, maar zodra deze beschikbaar is zal Bijl deze overhandigen aan de Provinciale Staten.

Volgens woordvoerder Eddy Beuker van Provincie Drenthe moeten Bijl en de staatssecretaris binnenkort binnenkort om de tafel zitten om afspraken te maken met het kabinet. Het is uiteindelijk de bedoeling om het plan voor de spoorverbinding op te laten nemen in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) als deze een kans wilt maken op rijksgeld

Bentheimer Eisenbahn

De spoorlijn tussen Bad Bentheim en Neuenhaus is voor de reactivering voor 50 miljoen euro vernieuwd. De Bentheimer Eisenbahn verzorgt sinds begin juli 2019 een reizigersdienst tussen beide plaatsen. In Bad Bentheim is er aansluiting op de treinen naar Rheine, Berlijn en Hengelo. Op dit traject worden dieseltreinen van het type Coradia Lint ingezet. In 2016 werd er een haalbaarheidsstudie uitgevoerd waaruit is gebleken dat gemiddeld 1.500 reizigers per dag van deze verbinding gebruik kunnen maken. Inmiddels is dit aantal ruim gehaald waarmee de spoorlijn winstgevend is.

Nedersaksenlijn

De Bentheimer Eisenbahn stelt dat ze graag door zouden willen rijden naar Groningen, maar voordat dat mogelijk is moet eerst de Nedersaksenlijn worden gerealiseerd. Helaas lijken de provincies Groningen en Drenthe geen haast te maken met een investering in deze spoorlijn. Ook bij de provincie Groningen is de animo om in de lijn te investeren flink afgenomen omdat er al financiële tekorten zijn ontstaan bij de aanleg van de Groningse Ringweg.