NS: Ook verliezen voor dochterbedrijf Abellio in Verenigd Koninkrijk en Duitsland

Onzekerheid over Duitse concessie Abellio (Foto: Spoorjan)
Onzekerheid over Duitse concessie Abellio (Foto: Spoorjan)

Tijdens de publicatie van de halfjaar-cijfers heeft de NS ook de cijfers van dochterbedrijf Abellio gepresenteerd, waarmee er in zowel het Verenigd Koninkrijk als in Duitsland een concessie wordt gereden.

De presentatie van de cijfers is omgeven met een zwarte rand waarbij de vlag bij het NS-hoofdkantoor in Utrecht op halfstok hangt vanwege het noodlottige treinongeval in Schotland, waarbij een trein van NS-dochter Abellio ScotRail betrokken was.

Het onderliggend resultaat uit bedrijfsactiviteiten over de eerste helft 2020 is uitgekomen op € 1.078 miljoen negatief vergeleken met € 96 miljoen positief over de vergelijkbare periode in 2019. De bijzondere posten in de eerste helft van 2020 hebben voornamelijk betrekking op de steunmaatregelen in het kader van de corona-pandemie in Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

Abellio in Verenigd Koninkrijk

De opbrengsten van Abellio UK groeien naar € 1.584 miljoen tegenover € 1.322 miljoen in 2019, inclusief de aanvullende steun van € 703 miljoen. Deze groei wordt met name veroorzaakt door de in augustus 2019 gestarte concessie East Midlands. Ook in het Verenigd Koninkrijk zijn de reizigersaantallen na de aankondiging van maatregelen door de regering gekelderd naar nog geen 10 procent van het normale niveau. Sinds de versoepeling van de maatregelen in juli is het reizigersvolume gegroeid naar ongeveer 20 procent van het normale niveau. De regering in het Verenigd Koninkrijk reageerde snel en adequaat door het omzetrisico over te nemen en een vergoeding beschikbaar te stellen.

De Britse regeling is ruimhartiger dan in Nederland en dekt voor de periode 1 maart – 20 september 2020 100 procent  van de kosten vermeerderd een kleine managementvergoeding ter dekking van de kosten van het hoofdkantoor en algemene management van Abellio UK.

Ook voor de activiteiten in het Verenigd Koninkrijk bestaat momenteel onzekerheid als gevolg van pandemie. Met betrekking tot de regelingen na 20 september worden momenteel besprekingen gevoerd.

Abellio in Duitsland

De opbrengsten van Abellio Duitsland groeien met € 88 miljoen naar € 340 miljoen tegenover € 252 miljoen in 2019. Deze groei wordt vooral gerealiseerd door de start van de concessies Stuttgarter Netz en S-Bahn Rhein-Ruhr in de tweede helft van 2019.

Het resultaat uit bedrijfsactiviteiten  komt, komt mede door de steunmaatregelen van de Duitse overheid, in de eerste helft van 2020 uit op € 52 miljoen negatief tegenover € 120 miljoen positief in 2019.

Voor Duitsland verwachten de NS in de tweede helft van het jaar duidelijkheid over aanvullende compensatie voor de sector van het regionale treinverkeer die nodig is om tot een sluitende exploitatie te komen van de verschillende concessies in Duitsland. De aanvullende compensatie is nodig door extra kosten die het gevolg zijn van een nieuwe CAO die van kracht is en het tekort aan machinisten op de Duitse arbeidsmarkt. Tevens is het van belang dat het boeteregime wordt aangepast voor het verlies aan punctualiteit wat het directe gevolg is van de toegenomen werkzaamheden aan het Duitse spoor. Indien dit niet verandert zal dit bij kunnen dragen op extra verliezen voor de vervoerder.