Hervorming van ProRail uitgesteld tot halverwege 2021

Het hoofdkantoor van ProRail 'De Inktpot' in Utrecht (Foto: Johan Bakker)
Het hoofdkantoor van ProRail 'De Inktpot' in Utrecht (Foto: Johan Bakker)

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven wil ProRail per 1 juli 2021 omvormen tot een zelfstandig bestuursorgaan, in plaats per 1 januari. Dat heeft de bewindsvrouw gemeld in een brief aan de Tweede Kamer.

De plannen worden nu een half jaar uitgesteld, omdat er door de coronacrisis vertraging is ontstaan. "Door de bijzondere omstandigheden gerelateerd aan de coronacrisis is er echter druk komen te staan op het tijdspad van het wetgevingstraject", schrijft van Veldhoven.

De staatssecretaris zegt zorgvuldigheid belangrijk te vinden, en daarom zal de omvorming worden uitgesteld naar 1 juli 2021. “Dit is het eerst volgende vaste verandermoment voor de regelgeving. Daarmee wil ik recht doen aan zorgvuldige implementatie van het wetsvoorstel dat nog in uw Kamer moet worden behandeld”.

Raad van State

Eerder adviseerde de Raad van State het voornemen tot omvorming te heroverwegen, maar dat advies besloot de staatssecretaris naast zich neer te leggen. Van Veldhoven wil ProRail omvormen tot zelfstandig bestuursorgaan (zbo), omdat de bewindsvrouw denkt daarmee meer grip te krijgen op de spoorbeheerder. Raad van State wees er begin dit jaar op dat dit ook binnen de huidige kaders bereikt kan worden. “Het wetsvoorstel lost in zoverre geen knelpunten op” stelde de Raad van State

De omvorming is vanaf het begin af aan in de sector omstreden geweest. Niet alleen ProRail is nooit enthousiast geweest, maar ook de vervoerders en reizigersorganisaties hebben zich altijd kritisch uitgelaten over de omvorming.

Bron: Treinreiziger