Ontsporing DDZ-trein bij Den Haag kwam door problemen in remsysteem

Een trein van het type DDZ (Foto: Alfenaar)
Een trein van het type DDZ (Foto: Alfenaar)

De NS neemt structurele maatregelen in het onderhouds- en controleproces van 49 dubbeldekker-treinstellen van het type DDZ. Dat is één van de maatregelen die volgt uit het onderzoek naar de ontsporing van een trein van deze serie nabij Den Haag Centraal op 2 januari van dit jaar.

De ontsporing ontstond door twee ernstig beschadigde wielen na een probleem met het remsysteem. De betreffende trein was recent volgens planning onderhouden, maar werd de betreffende trein vaker, dan voorzien was bij het opstellen van het onderhoudsregime, als Sprinter ingezet op één specifiek Sprintertraject. Op dit traject moet veel en hard geremd worden. Dit leidt tot meer slijtage aan de remblokken.

Structurele maatregelen

Om herhaling te voorkomen heeft de NS structurele maatregelen genomen. Het onderhouds- en controleproces voor de DDZ-treinen is aangepast. Daarbij maakt NS voortaan gebruik van een systeem in de railinfrastructuur om de wieltemperatuur van passerende treinen te meten. Als de temperatuur te hoog wordt, is dat een signaal om de trein extra te controleren. Daarnaast zal dit treintype niet meer als Sprinter ingezet op de meest intensieve Sprintertrajecten, waar de trein vaker harder moet remmen door het aantal tussenstations. Ook zullen de remmen worden aangepast. Van de DDZ-trein heeft de NS 49 stellen in dienst. DDZ is het enige materieeltype dat als Sprinter én als Intercity dienst doet.

Het onderzoek is door NS gedeeld met Inspectie Leefomgeving en Transport, de Onderzoeksraad voor Veiligheid en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Ontsporing

Op donderdag 2 januari ontspoorde aan het begin van de middag nabij Den Haag Centraal een trein, waarbij er veel ravage op het spoor ontstond, en waarbij het treinverkeer voor een weekend ernstig gehinderd werd.

De trein bestond uit twee aan elkaar gekoppelde treinstellen van het type DDZ. Het eerste rijtuig van het tweede treinstel liep uit de rails. De trein reed op dat moment circa 24 kilometer per uur. Direct na het incident werden uit voorzorg alle DDZ-treinen extra gecontroleerd en werden er al eerste maatregelen genomen. Er zijn tijdens deze controles geen vergelijkbare gevallen aangetroffen.