Extra geld voor aanpak van onveilige spoorwegovergangen

Een overweg van het NABO-soort (Foto: ProRail)
Een overweg van het NABO-soort (Foto: ProRail)

Staatssecretaris Van Veldhoven van het ministerie Infrastructuur en Waterstaat (IenW) maakt 25 miljoen euro extra beschikbaar voor de aanpak van overwegen. Met dit budget moet de veiligheid op het spoor nog meer gegarandeerd worden en moeten er in de toekomst snellere treinen kunnen rijden.

Ongeveer bijna 15 miljoen van dit budget gaat naar het opheffen of beveiligen van onbewaakte overwegen, die ook NABO's genoemd worden.

Aanpak van overwegen sinds 2018

Eind 2018 kondigde Van Veldhoven aan dat binnen vijf jaar – dus voor eind 2023 – alle 180 onbewaakte overwegen zijn opgeheven of beveiligd, met als uiteindelijk doel nul slachtoffers door ongevallen bij spoorovergangen. Inmiddels is het werk aan 49 van deze 180 overwegen (bijna 30%) afgerond. Met het extra budget kunnen op korte termijn nog eens 76 onbewaakte overwegen worden aangepakt. In de praktijk gebeurt dat onder andere door de aanleg van een alternatieve ontsluitingsweg. Het totale budget voor de aanpak van de 180 onbeveiligde overwegen komt met het extra geld op ruim 80 miljoen euro.

Naast de 15 miljoen euro voor de onbewaakte overwegen trekt Van Veldhoven ook 10 miljoen euro extra uit voor de aanpak van bewaakte overwegen. De afgelopen jaren zijn vanuit het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO) 25 bewaakte overwegen beter beveiligd of verbeterd met specifieke maatregelen. De extra 10 miljoen, bovenop het al eerder beschikbaar gestelde budget van 220 miljoen euro, biedt ruimte voor nieuwe aanvragen van gemeentes.

Top drie van spoorveiligheid

Nederland behoort tot de top 3 van Europa als het gaat om spoorveiligheid. Om de veiligheid verder te verbeteren en om tragische ongevallen zoals onlangs in Hooghalen te voorkomen is continue inzet van alle betrokken partijen nodig. De staatssecretaris doet daarbij een beroep op provincies, gemeenten, landeigenaren en spoorbeheerder ProRail. Daarnaast gaat ProRail in kaart brengen welk budget nodig is om ook in de toekomst de overwegenaanpak voort te zetten.

Door de inzet vanuit het Rijk, ProRail en decentrale overheden zijn Nederlandse overwegen de afgelopen jaren veiliger geworden. Zo nam sinds 2000 het aantal slachtoffers van ongevallen op overwegen af met 70%. Verschillende kabinetten investeerden door de jaren heen zo'n 680 miljoen euro in overwegveiligheid.

ProRail: 'De beste overweg is een opgeheven overweg'

Anne Zwiers, directeur Overwegen bij ProRail: "De verbetering van veiligheid bij overwegen is een topprioriteit van ProRail. Essentieel dat we daar nu extra geld in steken en samen met het ministerie structureel daarin blijven investeren." Zij stelt dat 'de beste overweg een opgeheven overweg is'.

Ze vervolgt: "De de meest risicovolle pakken we als eerste aan. Dat zijn de openbare overwegen zonder actieve beveiliging. Die zijn niet meer van deze tijd en we spannen ons hard in om die allemaal uit het spoor te krijgen. Afgelopen weekend op 14 juni sloten we er weer twee af bij Elst. De afsluitingen van dit soort overwegen zijn stuk voor stuk mijlpalen, die we alleen samen met overheden, omwonenden en belanghebbenden bereiken."