Jaarcijfers NS: Winst verdubbelt naar bijna 215 miljoen euro

De NS heeft in 2019 een winst in de vervoersopbrengsten geboekt met 6,0%. Deze is gestegen naar 2.661 miljoen euro tegenover 2.510 miljoen euro in 2018. Dit is te verklaren door de groei van het aantal reizigerskilometers met 3,7% en de jaarlijkse prijsindexatie van 1,8%.

De opbrengsten uit stationsontwikkeling en -exploitatie zijn in 2019 met 45 miljoen euro gedaald tot 547 miljoen. Dit is veroorzaakt door het afstoten van de retailformules HEMA, Broodzaak, Smullers en Starbucks aan andere partijen. Hierdoor dalen de retailopbengsten en stijgen de verhuuropbrengsten.

De NS investeerde afgelopen jaar 611 miljoen euro in Nederland, vooral in de aanschaf en modernisering van treinen en IT-oplossingen, die van steeds groter belang worden voor haar bedrijfsvoering.

Abellio in het buitenland

In 2019 realiseerde Abellio een omzet in het buitenland van € 3.453 miljoen tegenover 2.824 miljoen euro in 2018, waarvan 2.919 miljoen voor Abellio in Engeland en 534 miljoen euro voor Abellio Duitsland. Het onderliggend resultaat uit bedrijfsactiviteiten uit het buitenland daalde met 33 miljoen euro naar € 29 euro miljoen tegenover 62 miljoen euro in 2018. Een verslechtering van het resultaat voor Abellio Duitsland met 31,4 miljoen euro naar een negatief resultaat van 32,8 miljoen euro wat in 2018 nog 1,4 miljoen negatief was. Abellio in Engeland wist haar onderliggend resultaat uit bedrijfsactiviteiten licht te verbeteren naar 61,8 miljoen tegenover 60,4 miljoen euro in 2018. De nettowinst van Abellio kwam uit op 4 miljoen wat in 2018 nog 23 miljoen euro was.

Verenigd Koninkrijk

In het Verenigd Koninkrijk groeide de omzet in Britse ponden met 18,9%, waarvan autonoom 10,4%. Deze autonome groei wordt met name gerealiseerd in de concessies Greater Anglia, ScotRail en West Midlands. De start van de concessie East Midlands in augustus 2019 zorgde voor de resterende groei. Abellio UK realiseerde een bedrijfsresultaat van € 81,6 miljoen. Geschoond voor het IFRS16-effect*2 realiseerde Abellio UK een bedrijfsresultaat van € 57,7 miljoen (2018: € 41,0 miljoen) en een nettowinst van € 30,8 miljoen (2018: € 16,0 miljoen).

De situatie in het Verenigd Koninkrijk blijft turbulent en onzeker, mede door de Brexit. Voor Greater Anglia is het dispuut met de DfT over het afrekenmechansime voor de concessie nog niet opgelost. Transport of Scotland heeft besloten de concessie te beëindigen in maart 2022 en geen gebruik te maken van de verlengingsoptie met drie jaar. Daarnaast loopt er de zogeheten Williams-review: een onderzoek naar de inrichting van de Britse spoorsector. Deze ontwikkelingen hebben onze volle aandacht.

Duitsland

In Duitsland heeft Abellio een omzet gerealiseerd van 534 miljoen euro, een groei van 177 miljoen euro. Deze groei wordt vooral gerealiseerd door de start van de concessies Dieselnetz Sachsen-Anhalt (DISA) in Midden-Duitsland en Rhein-Ruhr-Express (RRX) in Noordrijn-Westfalen in december 2018 en de start van Stuttgarter Netz (STN, Baden-Württemberg) in juni 2019. Abellio Duitsland behaalde in 2019 een negatief bedrijfsresultaat van 24,5 miljoen euro. Geschoond voor een nieuw geintroduceerde lease-standaard kwam dit uit op 32,8 miljoen euro negatief tegenover 2018 met 1,4 miljoen in de min. Daarmee sloot Abellio Duitsland het jaar af met een nettoverlies van 28,8 miljoen tegenover 2018 met 6,6 miljoen euro nettoverlies.

Het verlies in Duitsland wordt deels veroorzaakt door drie factoren: Er is een nieuwe cao tussen Deutsche Bahn en de vakbonden afgesproken die naast hogere vergoedingen ook leidt tot een lagere arbeidsproductiviteit. Vanwege krapte op de Duitse arbeidsmarkt zijn de overige vervoerders in Duitsland, zoals Abellio, genoodzaakt deze cao te volgen, zonder dat hier compensatie tegenover staat van de opdrachtgevers. De krapte op de arbeidsmarkt resulteert daarnaast in hogere opleidingskosten. Tot slot leidt een sterke stijging van werkzaamheden aan het spoor tot een lagere punctualiteit en daarmee tot hogere inhoudingen op de vergoedingen van de opdrachtgevers terwijl de vervoerders dit verlies aan punctualiteit niet kunnen beïnvloeden. Op landelijk niveau spreken de vervoerders en opdrachtgevers over compensatie.

Voor de concessies van Abellio in zowel het Verenigd Koninkrijk als Duitsland is de verwachting dat tot het einde van de concessie winstgevend zijn.

Foto: Matt Buck (Flickr; Creative Commons)
Abellio Greater Anglia class 321 EMU 321323 aan het perron van Southminster, klaar voor vertrek naar Londen. (Foto: Matt Buck (Flickr; Creative Commons))