NS-dochter Abellio stopt in 2022 met concessie Schotland

Transport Scotland en NS-dochter Abellio zullen de lopende Scotrail-concessie niet verlengen na maart 2022. Dat heeft de Schotse vervoerder vandaag bekend gemaakt. Abellio en Transport Scotland konden het niet eens worden over de voorwaarden van verlenging van 7 naar 10 jaar.

Abellio wilde het contract alleen verlengen onder de voorwaarde dat het rendement zou verbeteren. Bert Groenewegen (Financieel Directeur NS): "We willen de risico’s van onze activiteiten in het buitenland beheersbaar houden en zorgen voor een goed rendement. Juist in een roerige markt is dat van belang. We hadden graag nog drie jaar in Schotland gereden, maar niet tegen elke prijs. We zullen het huidige contract netjes uitvoeren en zorgen dat we na 7 jaar met een opgeheven hoofd, goede prestaties voor de reiziger en een goed resultaat de concessie beëindigen.”

Exploitatie

De NS-dochter Abellio is op 1 april 2015 gestart met de exploitatie van het treinverkeer in Schotland. In de concessie is een clausule opgenomen om de voorwaarden van het contract te heronderhandelen voor de periode na 2022. Na deze onderhandelingen heeft Transport Scotland er voor gekozen om het contract niet te verlengen na 7 jaar.

Abellio is een dochterbedrijf van NS en rijdt treinen in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk en bussen in Londen. In 2018 realiseerde Abellio een omzet van 2.824 miljoen euro. Abellio UK realiseerde een positief bedrijfsresultaat van 41,0 miljoen  euroen een nettowinst van 26,2 miljoen euro. In 2018 had Scotrail een omzet van 889,2 miljoen en een verlies naar 2,3 miljoen euro. Dit was mede aanleiding voor Abellio om in te zetten op een verbeterd resultaat voor de komende jaren. De verwachting is dat de Scotrail-concessie, onder meer door goede operationele prestaties voor de klant en strakke sturing, over de gehele looptijd van 2015 tot 2022 een positief financieel resultaat oplevert.

In het Verenigd Koninkrijk en Schotland bestaat al geruime tijd discussie over de prestaties van de spoorsector. Daarom is de zogenaamde Williams Review ingesteld, daarin wordt het functioneren van de volledig geprivatiseerde spoormarkt in het Verenigd Koninkrijk onderzocht. Transport Scotland heeft aangegeven dat zij de uitkomsten hiervan wil meewegen in het besluit hoe verder te gaan met de Scotrail-concessie.

Foto: Geof Sheppard
Een trein van van Inverness naar Edinburgh bij Pitlochry op het netwerk van Abellio.
Foto: Geof Sheppard