NS past berichtgeving over aanrijdingen aan

Vanaf 15 december, met de start van de nieuwe dienstregeling, past NS alle geautomatiseerde informatie- en omroepberichten aan bij een aanrijding met een persoon. Het gaat om de informatie die in de gehele reisinformatievoorziening te vinden is.

De NS zal vanaf zondag niet meer specifiek aangeven dat er een ‘aanrijding met een persoon’ is geweest, en zal enkel nog melden dat er sprake is van een ‘aanrijding'.

Langere wens voor aanpassing

Volgens de NS is de omroeptekst ‘aanrijding met een persoon’ geregeld onderwerp van reacties. Bij zorgverleners, professionals op het gebied van suïcidepreventie en mensen die betrokken zijn bij dit onderwerp bestaat al langer de wens dat de omroeptekst wordt aangepast.

Recent heeft Trimbos Instituut hier onderzoek naar gedaan. De omroeptekst ‘aanrijding met een persoon’, kan het bij reizigers associaties oproepen met suïcides op het spoor en daarbij emoties losmaken. Het instituut heeft daarom, in een onderzoek dat binnenkort gepubliceerd wordt, aanbevolen om de omroeptekst aan te passen

"De berichttekst ‘aanrijding met een persoon’ is bepaald om reizigers zo duidelijk mogelijk te informeren over het oponthoud. Omdat we onze reisinformatie continue willen verbeteren doen we nu deze aanpassing", zegt een woordvoerder van de NS.

Alternatieve omroepteksten

Op zoek naar alternatieven is gekeken naar de wijze waarop hier in andere landen mee wordt omgegaan. Dit blijkt per land te verschillen. Variërend van ‘aanrijding met een persoon’, ‘aanrijding’ en ‘inzet van hulpdiensten’. Engeland heeft onlangs de keuze voor de omroeptekst ‘inzet van hulpdiensten’ weer veranderd, omdat dit reizigers te veel deed denken aan de grootschalige inzet na aanslagen. NS heeft na overleg met deskundigen daarom gekozen voor de omroeptekst ‘Aanrijding’.

De vervoerder benadrukt dat ze blijven monitoren hoe de nieuwe omroeptekst wordt ontvangen door reizigers.

Vragen of gedachten over zelfdoding? Bel 0900-0113 of 113 of ga naar www.113.nl

Foto: NS
Foto: Nederlandse Spoorwegen