ProRail wil in 2025 stillere goederentreinen

In 2025 zijn haast alle goederentreinen in Nederland geluidsarm, meldt ProRail. Hiermee wordt er langs de Brabantroute en de Betuweroute een hoop geluidsoverlast bespaard. Hoewel er ook een maatregelenpakket tegen trillingen beproefd wordt, is er nog geen duidelijkheid wanneer deze overlast kan worden verminderd.

Chiel Roovers, teamleider Omgevingseffecten bij ProRail legt uit: "Met het bestrijden van geluidsoverlast lopen we veertig jaar voor op trillingoverlast. Met trillingen zijn we nog in de onderzoeksfase. We proberen te weten te komen hoe trillingen in en rond het spoor werken. En RIVM onderzoekt wat de impact op mensen is. Zodra daar meer over bekend is, kan het ministerie normen stellen, geld reserveren en duidelijkheid geven. Dat duurt echter nog wel enkele jaren."

Bemiddelen

Roovers begrijpt dat het geduld van de anderhalf miljoen mensen die op driehonderd meter van het spoor wonen danig op de proef wordt gesteld. "Het liefst zouden we de problemen morgen oplossen, maar het ontbreekt aan kennis, regels en geld. Op dit moment kunnen we alleen op basis van proeven proberen de huidige situatie op plekken waar de overlast het grootst is te verbeteren."

Experimentele maatregelen

Momenteel worden er diverse experimentele maatregelen getest die trillingen moeten verminderen. Roovers noemt onder meer 'under sleeper pads', een dempend materiaal in het spoorballast zoals 'durflex' en trillingsschermen die momenteel worden getest. Bij deze maatregelen moeten de belangen van omwonenden en die van vervoerders tegen elkaar worden afgewogen. "En ik blijf erbij dat spoorgoederenvervoer een duurzame vervoersmethode is, die ruimte verdient om te groeien, maar dat moet goed in balans zijn met  de leefbaarheid voor omwonenden." vervolgt hij.

Foto: Rob Dammers
Een archiefbeeld van het emplacement in Venlo
Archieffoto: Rob Dammers

Bron: ProRail