Let op: Mondkapjes in het OV zijn vanaf nu verplicht. Reis alleen als het echt nodig is!

Waarschijnlijk over zes weken goedkeur voor extra sneltreinen Groningen - Leeuwarden

Over zes weken zal de Raad van State waarschijnlijk een definitieve goedkeuring geven voor de inzet van extra sneltreinen tussen Groningen en Leeuwarden. Een aantal omwonenden had bij de Raad van State bezwaar getekend voor de verhoging van de frequentie van de treinen.

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil in samenwerking met de provincies Friesland en Groningen extra treinen inzetten tijdens de spitsuren. Ook worden er langere treinen ingezet op het traject, en zal het spoor tussen Hoogkerk en Zuidhorn verdubbeld worden. Daarnaast zullen de perrons op alle tussengelegen station worden verlengd.

De Raad van State heeft al eerder onderzoek naar het zogeheten tracébesluit uitgevoerd en constateerde toen dat er extra onderzoek nodig was. Uiteindelijk heeft het ministerie de opdracht gekregen om dat aanvullende onderzoek uit te voeren, welke momenteel afgerond is. De mensen die bezwaar aangetekend hebben zijn echter nog niet tevreden gesteld met het herstelbesluit.

Onderzoek

Het onderzoek ging om bepaalde langdurige en hinderlijke bromtonen in de enkele woningen langs het spoor in Zuidhorn. Uiteindelijk is gebleken dat deze veroorzaakt zouden worden door de dieselmotoren van de halterende treinen op het station. Uit het onderzoek van het ministerie is gebleken dat er niks aan de huizen aangepast hoeft te worden, omdat het binnen de marge valt. Daarnaast is er alleen maar sprake van overlast tijdens de spits, zegt de woordvoerder. Hij vindt geluidsmaatregelen daarom ook niet het investeren waard.

Volgens het ministerie moet de oorzaak bij de bron worden aangepakt. "De nieuwe treinen (die vanaf eind 2020 gaan rijden, red.) krijgen stillere dieselmotoren. Verder wordt al gekeken naar de toekomst met elektromotoren en treinen die rijden op waterstof".

Compensatie voor groen

Naast de bezwaren van geluidsoverlast zal de Raad ook moeten oordelen over de compensatie van groen als gevolg van de spooraanpassingen. Voor de aanpassing van het spoor is divers groen verwijderd en zijn er bomen gekapt. Een veehouder uit Hurdegaryp eist een verkocht stuk grond terug van de provincie Friesland, omdat hij er eerder besloten werd om daar een weg aan te leggen. Hij heeft hierop bezwaar aangetekend bij de Raad. Het ministerie wil de grond gebruiken om extra groen te plaatsen als compensatie voor de spooraanpassing. Mocht de Raad hier niet mee instemmen dan zal dit gecompenseerd worden met een ander stuk grond. Hierdoor kan dit bezwaar niet voor vertraging in het spoorproject zorgen.

Foto: Roel Hemkes
Foto: Roel Hemkes