Let op: Mondkapjes in het OV zijn vanaf nu verplicht. Reis alleen als het echt nodig is!

Ministerie: "In 2020 meer investeringen in spoorwegen"

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) investeert volgend jaar 2,5 miljard euro in het spoor, dit is 500 miljoen meer dan in 2019. Dit is dinsdag bekend gemaakt in de Miljoenennota tijdens Prinsjesdag. Met deze investering moet de kwaliteit van het spoor, en ook de wegen en waterwegen worden verbeterd met het oog op "steeds meer en zwaarder verkeer".

Van de investering gaat uiteindelijk 1,4 miljard euro per jaar naar ProRail om het spoorwegnet te onderhouden. Daarnaast ontvangen ze jaarlijks zo'n 400 miljoen euro voor de gebruiksvergoeding van vervoerders en derden die over het hoofdspoor rijden. Ook is er in de nota vermeld dat het ministerie van IenW volgend jaar 22,3 miljoen euro ontvangt voor de concessievergoeding voor de HSL-Zuid.

ERTMS

Net als het afgelopen jaar zal er ook in 2020 worden geïnvesteerd in de aanleg van het ERTMS-signaleringsssysteem. Tot en met 2030 zal dit in totaal 2,4 miljard euro zijn. Vanaf 2031 wordt er jaarlijks 100 miljoen euro gereserveerd om de aanleg van ERTMS en het onderhoud ervan te bekostigen. De tweede helft van 2019 en het jaar 2020 staan in het teken van de aanbestedingsprocedures voor de ombouw van de infrastructuur en het materieel naar ERTMS. In 2020 moet de aanbesteding rond zijn waarna de werkzaamheden van start kunnen gaan. Ook wordt er in de begroting een reservering vermeld over het beheer, onderhoud en vervanging van ERTMS.

Het huidige ATB-systeem, dat ruim 60 jaar oud is, wordt tussen nu en 2050 vervangen door het nieuwe, moderne ERTMS-systeem. Dit systeem moet zorgen voor een veiliger spoor, maar ook voor een vergroting van de capaciteit van treinen op het spoor. De invoer van ERTMS is de standaard die door de Europese Commissie is voorgeschreven en ook onderdeel van het Regeerakkoord. In mei van dit jaar werd officiëel groen licht gegeven voor de inbouw van ERTMS op het spoor. De eerste testen met dit signaleringssysteem zijn al in 2002 begonnen.

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

Voor het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer PHS wordt tot in 2030 in totaal 2,75 miljard geïnvesteerd. Volgend jaar gaat het volgens de begroting om 28,5 miljoen euro voor de aanpak van de overweg Guisweg om een hoogfrequente dienstregeling op het traject Alkmaar-Amsterdam mogelijk te maken. Het aanpakken van deze overweg moet een knelpunt wegnemen voor de capaciteitsuitbreiding op het spoor. Ook worden er elektrificatiewerkzaamheden uitgevoerd bij Sloe, en komt er extra opstelcapaciteit in Amsterdam. Daarnaast krijgt Tilburg een extra perron en spoor voor de doorstroming van het goederenvervoer.

Foto: Jan Oosterhuis (Wikipedia)
Foto: Jan Oosterhuis (Wikipedia)