Let op: Mondkapjes in het OV zijn vanaf nu verplicht. Reis alleen als het echt nodig is!

Stijging in goederenvervoer in 2018

Het vervoer van goederen over Nederlandse spoorwegen is vorig jaar gestegen. Vooral de doorvoer van goederen is toegenomen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De goederentransporten die van en naar Nederland plaatsvinden zijn weer gedaald.

De stijging van het goederenvervoer per spoor werd mede veroorzaakt door een toename van de doorvoer. Dit steeg met 620 duizend ton ten opzichte van 2017, een toename van ruim 18 procent. Bij doorvoer vindt vervoer plaats over het Nederlandse spoor, maar worden de goederen zowel geladen als gelost in het buitenland. De doorvoer per spoor is in de afgelopen 4 jaar verdrievoudigd en bedraagt nu 9,6 procent van het totale vervoer.

De hoeveelheid goederen die over het spoor van en naar Nederland werden vervoerd nam in dezelfde periode licht af van 35 miljoen ton naar ruim 34 miljoen ton. Het aandeel van de aan- en afvoer van goederen in het goederenvervoer per spoor is bijna 83 procent. Het binnenlands vervoer nam in 2018 met 461 duizend ton toe en heeft nu een aandeel van 7,7 procent.

Kolentransporten

Het kolenvervoer per spoor is bedaald van ruim 7 miljoen ton in 2017 naar 6 miljoen ton in 2018. Het kolenvervoer per spoor is daarmee in de afgelopen vijf jaar met meer dan 40 procent gedaald. In de afgelopen jaren is in Duitsland, de grootste afnemer van kolen, een aantal kolencentrales gesloten. In het laatste kwartaal van 2018 maakte het vervoer van kolen per spoor een stijging. Deze stijging viel samen met een periode van extreem laag water, waardoor binnenvaartschepen minder goederen per schip konden vervoeren.

Containervervoer

In 2018 zijn bijna 1,7 miljoen TEU vervoerd per spoor. Een TEU is de eenheid van een gemiddelde container met een lengte van 6,10 meter. Dit aantal is een stijging van ruim 22 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. Deze stijging was zowel zichtbaar in het internationale als in het binnenlandse transport. Het internationale transport in Nederland steeg in deze periode van bijna 1,3 miljoen naar ruim 1,5 miljoen TEU, het binnenlands containertransport steeg van 125 duizend TEU naar bijna 160 duizend TEU.

Archieffoto: Rob Dammers
Archieffoto: Rob Dammers