Mogelijke tijdelijke stop voor tweelanden-trein dreigt

De kans bestaat dat de tweelanden-trein tussen Maastricht en Aken via Heerlen vanaf 1 juni tijdelijk stopt met rijden. De treinverbinding is pas op 27 januari 2019 in gebruik genomen en voor de dienst is een tijdelijke vergunning afgegeven door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Deze vergunning vervalt op 1 juni. Een mededeling van CDA-afgevaardigde Hubert Mackus aan het Limburgse parlement laat zien dat de verantwoordelijke vergunningaanvrager, treinproducent Stadler, een nieuwe vergunningsaanvraag heeft ingediend, maar dat is niet compleet. Dit betekent dat ILT geen nieuwe vergunning kan verlenen, totdat alle noodzakelijk informatie door Stadler moet zijn aangeleverd.

"Aanzienlijk risico"

Mackus schrijft dat er een 'aanzienlijk risico' bestaat dat die vergunning niet vóór 1 juni wordt verleend. En dat betekent dat de Flirt-treinen van Stadler voorlopig niet mogen rijden totdat de nieuwe vergunning is afgegeven.

De gedeputeerde spreekt over een "zorgwekkende ontwikkeling". "De provincie houdt nauw contact met vervoerder Arriva om op de hoogte te blijven van het proces rondom vergunningverlening en een eventueel alternatief vervoersaanbod", aldus Mackus.

Tegenover OV-magazine zegt Arriva het volgende: "Deze speciale FLIRT 3C treinen zijn in opdracht van Arriva gebouwd met als doel deze regionaal en grensoverschrijdend in te zetten. Ze zijn gebouwd volgens de richtlijnen van het toelatingskader 2012. Deze treinen hebben een voorlopige toelating tot ‪1 juni 2019. In 2016 is er, gedurende de bouw van de treinen, een nieuwe set richtlijnen van toepassing geworden. Voor de definitieve toegang worden de treinen langs de richtlijnen van 2016 gelegd. Het is op dit moment onzeker of we aan die voorwaarden uit 2016 geheel invulling kunnen geven vóór die datum van ‪1 juni 2019."

Update 15 mei: Reactie van Arriva tegenover OV-Magazine toegevoegd.

Foto: Treinenweb
Foto: Treinenweb