NS presenteert jaarcijfers van 2018: "Goed jaar voor de reiziger"

Het jaar 2018 was een goed jaar voor de Nederlandse treinreiziger, meldt NS-topman Roger van Boxtel tijdens de presentatie van de jaarcijfers. Nog nooit eerder was de waardering voor het treinreizen zo hoog: 86% van de reizigers is tevreden. Reizigers waren vaker op tijd met een punctualiteit van 92,6% en 95,1% van de reizigers in de spits had een zitplaats.

De tienminutentrein tussen Amsterdam en Eindhoven reed met succes en nieuwe Sprinters zorgden voor meer comfort. Wel waren de prestaties op de hogesnelheidslijn lager dan het jaar ervoor en blijft de verbetering van de prestaties op deze lijn alle aandacht en inzet vragen van NS en ProRail. De waardering van de stations steeg naar 76% (in 2017 was dit 73%), mede dankzij de vernieuwing van een aantal belangrijke stations. In 2019 wil NS voortbouwen op deze prestaties. Dit is het jaar van de midterm review waarin de overheid – halverwege de concessie – de prestaties van NS beoordeelt.

Stations aangenamer maken

Roger van Boxtel heeft donderdagmorgen de plannen gepresenteerd op Station Bilthoven, een station waar de verbeteringen al zichtbaar zijn: “De trein heeft de wind mee. We willen in Nederland betrouwbaar, comfortabel en op een schone manier reizen. Niet alleen de treinen, maar ook onze 400 stations zijn voor een groot deel bepalend voor de ervaring van onze reiziger. Na de succesvolle aanpak van grote stations in Rotterdam, Breda, Arnhem en Utrecht, willen we nu ook stations in kleinere steden en dorpen aangenamer maken.” Hiervoor reserveert de NS voor de komende 5 jaar 65 miljoen euro.

Prestaties op het spoor

Het jaar 2018 was een jaar met goede resultaten. Naast de stapsgewijze introductie van de 118 nieuwe SNG Sprinters met in totaal 20.000 zitplaatsen, werd eind 2018 een extra bestelling van nog eens 88 extra Sprinters van hetzelfde type aangekondigd.

Ook waren reizigers in dat jaar meer tevreden over het reizen per trein dan in 2017. 86 Procent van de reizigers gaf een 7 of hoger, tegenover 80% in 2017. De reizigerspunctualiteit was nooit eerder zo hoog als in 2018, waarbij er 92,6% van de reizigers kwam op tijd aankwam. In 2017 lag dit percentage op  91,6%. De kans op een zitplaats in de spits kwam uit op 95,1 procent, en was daarna licht gestegen met 0,1 procent in het voorgaande jaar.

Ook reden er meer en langere treinen onder de vlag van NS over de HSL-lijn. De reizigersgroei is tussen Schiphol en Rotterdam met zo’n 15% opnieuw fors groter dan elders. De NS verlengde daarom de Intercity Direct treinen van 6 naar 7 rijtuigen en breidde het aantal treinen hier uit van 4 naar 5 per uur. Ook de Intercity Brussel ging 16 keer per dag over de HSL rijden en rijdt de Eurostar 2 keer per dag over de HSL naar Londen.

Afgezet tegen de reizigersgroei, bracht dit de zitplaatskans in de spits op 94% wat in 2017 nog 96% was. De NS blijft de HSL een uitdaging noemen. Zowel het treinmaterieel als de infrastructuur vragen om verhoogde aandacht. Ook de reizigerspunctualiteit op de HSL viel in 2018 lager uit met 82,5%, waarbij dat in 2017 op 83,5% lag. Ondanks dat de hogesnelheidslijn op een aantal vlakken minder presteerde dan vorig jaar, zijn reizigers wel positiever over het reizen op de HSL: 83% van de reizigers gaf een 7 of hoger, in 2017 kwam dit op 77% uit.

  Realisatie 2018 Realisatie 2017 Bodemwaarde 2018
Klantoordeel 86% 80% 74%
Reizigerspunctualiteit 92,5% 91,6% 88,9%
Reizigerspunctualiteit HSL 82,5% 83,5% 82,1%
Zitplaatskans in spits 95.1% 95,0% 94,3%
Zitplaatskans in spits HSL 94,0% 96,0% 91,2%

Artikel gaat onder de foto verder

Foto: Treinenweb
Foto: Treinenweb

Financiële resultaten

Financieel sloot de NS het jaar 2018 af met een omzet van € 5.926 miljoen, een groei van 15,7% ten opzichte van 2017 (€ 5.121 miljoen). € 2.824 miljoen is afkomstig vanuit het buitenland, waar de NS ook expoilaties heeft. Het grootste deel van de omzetstijging - € 574 miljoen - werd veroorzaakt door de start van de concessie West Midlands in het Verenigd Koninkrijk. Tevens droeg de volledige consolidatie van de concessie WestfalenBahn in Duitsland voor € 86,3 miljoen bij aan de groei. Daarnaast vertoonden de reizigersopbrengsten in Nederland een autonome groei van ruim 5%.

De NS investeerde afgelopen jaar € 898 miljoen, waarvan € 831 miljoen in Nederland, onder andere in de aanschaf en modernisering van treinen en in de ontwikkeling van stations als Assen, Rotterdam Alexander en Zaandam. In het buitenland worden nieuwe treinen ondergebracht in een operational lease. NS realiseerde een resultaat uit bedrijfsactiviteiten van € 195 miljoen (2017*: € 57 miljoen). Het resultaat uit bedrijfsactiviteiten, geschoond voor bijzondere baten en lasten, bedroeg € 205 miljoen, een stijging van € 74 miljoen vergeleken met 2017 (€ 131 miljoen). De nettowinst kwam in 2018 uit op € 116 miljoen, tegenover € 47 miljoen in 2017.

  2018 2019
Omzet 5.926 / 2.824 5.121 / 1.989
Resultaat uit bedrijfactiviteiten 195 / 40 57 / 51
Onderliggend resultaat 205 / 62 131 / 35
Nettowinst 116 / 21 47 / 35
Investeringen 898 / 67 618 / 79

Aantallen zijn in miljoen euro's
Onderstreepte cijfers vertegenwoordigen de waarde in het buitenland

Activiteiten in het buitenland

In 2018 realiseerde NS dochterbedrijf Abellio een omzet in het buitenland van € 2.824 miljoen wat in 2017 € 1.989 miljoen was. Hiervan was € 2.467 miljoen voor Abellio Engeland en € 357 miljoen voor Abellio Duitsland. Abellio UK realiseerde een bedrijfsresultaat van € 41,0 miljoen tegenover € 45,4 miljoen in 2017, en een nettowinst van € 26,2 miljoen tegenover 2017 met € 29,3 miljoen.

In het Verenigd Koninkrijk is de reizigersgroei de afgelopen twee jaar flink afgenomen. Dit heeft ook de financiële druk op het Britse concessie-systeem verhoogd. Voor Abellio Engeland betekent dit onder andere dat het voor haar concessie Greater Anglia meer moet betalen aan het ministerie van Transport zonder dat hier meer reizigers en inkomsten tegenover staan. Deze ontwikkelingen en de aanstaande Brexit brengen onzekerheid met zich mee voor onze verwachte resultaatontwikkeling in het Verenigd Koninkrijk. "Een gezonde financiële huishouding voor onze activiteiten in het Verenigd Koninkrijk heeft onze volle aandacht.", schrijft NS.

Hoewel de lopende concessies in Duitsland een positief resultaat uit bedrijfsactiviteiten opleverden, behaalde Abellio Duitsland in 2018 een negatief bedrijfsresultaat van € 1,4 miljoen wat in 2017 nog uitkwam op € 5,2 miljoen positief, en een nettoverlies van € 5,7 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door Mobilisatiekosten van € 7,0 miljoen voor de in december opgestarte concessies Rhein-Ruhr-Express (RRX) en de DieselnetzSachsen-Anhalt (DISA) en de nog op te starten concessies in 2019 en 2020.

Artikel gaat verder onder de foto

Foto: Anglianphoto (Wikipedia)
Een Greater Anglia trein (class 90) van Abellio van Norwich naar Londen op station Stratfort.
Foto: Anglianphoto (Wikipedia)

Deur-tot-deur

De deur-tot-deur beleving voor reizigers in in 2018 flink gestegen. Reizigers maakten in 2018 4,2 miljoen ritten op de OV-fiets wat in 2017 nog uitkwam op 3,1 miljoen. NS heeft in 2018 het aantal OV-fietsen met 6.000 uitgebreid naar in totaal 22.500 OV-fietsen om zo aan de groeiende behoefte te kunnen voldoen.

6 Procent van de treinreizigers komt met de auto naar het station en parkeert in de nabijheid van het station. In 2018 zijn er op vijf stations ruim 500 extra P+R-plekken bijgekomen. Het aantal P+R-plaatsen in stationsomgevingen komt nu uit op ruim 47.000, wat in 2017 nog  44.000 was. Sinds eind 2018 is de NS Zonetaxi op 244 extra stations beschikbaar. Reizigers kunnen nu in totaal op 377 stations gebruikmaken van deze dienst die in samenwerking met lokale taxibedrijven wordt aangeboden.

Toekomst

In het jaarverslag van de NS blikt de vervoerder ook op de nabije toekomst en verder. "Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat beziet in de zogeheten midterm review de prestaties van NS op het hoofdrailnet. Ook daarom is het belangrijk om onze prestaties op hoog niveau te houden."

Sinds december 2018 kwamen de nieuwe SNG-Sprinters op het spoor en in 2019 rolden de eerste ICNG-treinen uit de fabriek in Polen, die vanaf 2021 gaan rijden. De NS heeft voor de dienstregeling 2020 een aantal verbeteringen voorgesteld. Op belangrijke punten wil NS voor reizigers een kortere reistijd en een betere overstap. Ook willen ze - waar mogelijk - de frequentie van het aantal treinen per uur verhogen.

De verbinding tussen Amsterdam en Londen wordt komend jaar in elk geval uitgebreid van twee naar drie keer per dag. De Eurostar en NS zijn in gesprek met de betrokken autoriteiten voor de noodzakelijke paspoortcontrole in Nederland, waarbij nauwlettend naar de verloop van de Brexit wordt gekeken. In 2019 wil de NS de intercityverbinding met Berlijn verder ond er de loep nemen om deze te verbeteren en te versnellen.

Ook voor Abellio UK wzal het een belangrijk jaar worden. In een aantal concessies van Abellio komen nieuwe treinen op het spoor, zijn er belangrijke wijzigingen in de dienstregeling en vinden verbeteringen van de dienstverlening plaats. Ook wordt er meer duidelijk over de gevolgen van de Brexit. Het Britse spoor heeft belang bij duidelijkheid over de langetermijnontwikkelingen. "De Britse regering heeft opdracht gegeven voor een onafhankelijke review van de spoorsector. Naar verwachting volgen aanbevelingen voor wetgeving na 2019, waarmee het systeem eventueel op lange termijn kan worden aangepast.", schrijft de NS.

Het volledige jaarverslag van de NS is hier te vinden.

Foto: Treinenweb
De nieuwe SNG Sprinter op Den Haag Centraal.
Foto: Treinenweb