Let op: Mondkapjes in het OV zijn vanaf nu verplicht. Reis alleen als het echt nodig is!

Sein op groen voor spoorverdubbeling Emmen-Zuid

Het sein staat op groen voor de spoorverdubbeling bij station Emmen Zuid. Omwonenden waren eerder naar de Raad van State gegaan omdat ze bezwaar hadden tegen het bestemmingsplan, maar tevergeefs. Op termijn kan er worden gestart met de aanleg van een extra spoor van 600 meter lang, tussen het spoor de huizen van de omwonenden.

Al vanaf 2015 klonk er veel verzet tegen de geplande sporenuitbreiding. Omwonenden zouden vrezen voor hinder in de vorm van geluidshinder en trillingen. Volgens hun zou als oplossing het nieuwe spoor ook aan de andere kant van het spoor kunnen worden gelegd, echter bleek dat dit veel duurder zou uitvallen.

Onderzoek

Bij de bezwaren gaven 13 gezinnen aan dat ze hinder zouden ondervinden. Uit een onderzoek is er door de Raad van State vastgesteld dat er bij vier woningen sprake is van 'incidentele overschrijdingen van de norm voor trillingen'. Eventuele maatregelen zouden bovendien weinig helpen of te duur zijn.

In mei vorig jaar werd er veel steun vanuit de gemeenteraad gegeven voor de aanleg van het extra spoor. Eén van de partijen die voor stemde gaf wel toe dat ze erop toezien dat er wel een goede afscheiding komt tussen het spoor en de tuinen.

Nu de Raad van State definitief het besluit heeft genomen kan de gemeente een vergunning aan ProRail verlenen voor de aanleg ervan.

Extra capaciteit

Het nieuwe spoor zal straks moeten gaan zorgen dat treinen elkaar kunnen passeren op Emmen-Zuid. Hiermee zou ook een kwartiersdienstregeling in de spits mee mogelijk worden gemaakt, en kan er een tweede perron worden gebouwd. De aanleg hiervan zal wel gaan zorgen voor aanpassingen aan het station. Zo moet de toegankelijk worden verbeterd, extra toegangswegen naar het station worden gerealiseerd en moet de fietsenstalling verhuisd worden.

Foto: Apdency (Wikipedia)
Foto: Apdency (Wikipedia)