Veel steun voor aanleg extra spoor Emmen-Zuid

Het spoor bij station Emmen-Zuid wordt verdubbeld. De gemeenteraad van Emmen heeft dit woensdagavond besloten, met 26 stemmen voor en 8 tegen. Hiermee wil de gemeente een kwartiersdienst realiseren.

De extra passeerstrook die nodig is, is gepland aan de kant van woonwijk Rietlanden. De omwonenden van het station hebben teleurgesteld gereageerd op het besluit. Zij vrezen extra geluidsoverlast, trillingen en een verlies aan privacy.

Omwonenden kwamen met een eigen variant, maar die is volgens wethouder René van der Weide (Wakker Emmen) te duur. Diverse fracties gaven Van der Weide een draai om de oren dat hij niet heeft aangedrongen op uitgebreider onderzoek naar de bewonersvariant. Ook werd de wethouder een gebrek aan empathie verweten richting de inwoners.

De lokale fracties van de VVD, LEF!, D66 en Seniorenbelang Noord stemden tegen. Andere partijen gaven aan verheugd te zijn op de uitbreiding van het spoor. Wel gaf Van der Weide toe dat hij erop toeziet dat er een goede afscheiding komt tussen het spoor en de tuinen.

Omwonenden zien deze maatregel niet als een oplossing. "Wij gaan ons bezinnen", liet hun woordvoerder Herman Posthumus na afloop van de raad weten. "Maar het is niet erg waarschijnlijk dat wij dit als een afgedane zaak beschouwen."

Het verzet tegen het extra passeerspoor bij Emmen-Zuid speelt al ruim anderhalf jaar.

Station Emmen
Een foto van station Emmen voor de overname van Arriva.
Foto: Wikipedia