Al 30.000 fietsen gestald in nieuwe stalling Utrecht Centraal

Na twee weken proefdraaien is het eerste deel van de Stationspleinstalling in Utrecht op 21 augustus feestelijk geopend. Sinds de ingebruikname op 7 augustus is er al bijna 30.000 keer een fiets gestald in de nieuwe stalling. Ook worden er dagelijks zo'n 250 OV-fietsen verhuurd.

Op dit moment zijn er 6.000 fietsenstalling in de nieuwe Stationspleinstalling bij Utrecht Centraal. De komende maanden komen er nog een 1.500 stallingen bij, en komt er een informatiebord die aangeeft waar er nog vrije plekken beschikbaar zijn. Eind 2018 moet de fietsenstalling volledig klaar zijn en kunnen er 12.500 fietsen in de grootste fietsenstalling van de wereld worden geplaatst.

Fietsenstallingen

Sinds 2000 zijn er landelijk 450.000 stallingsplaatsen voor fietsen nieuw gebouwd en gemoderniseerd op ruim 400 stations. In 2000 waren dat er nog 200.000. Omdat er de komende jaren opnieuw een tekort aan stallingen dreigt, hebben NS en ProRail in juni van dit jaar al laten weten dat zij graag willen dat er de komende 10 jaar 220.000 nieuwe fietsparkeerplekken worden bijgebouwd.

"Niet alleen bijbouwen"

Om het tekort aan fietsparkeerplekken tegen te gaan wordt er niet alleen gekeken naar het uitbreiden van de stallingslocaties wat niet altijd mogelijk is, maar kijkt men ook naar andere maatregelen. Het is ook een zaak van betere benutting van bestaande stallingen en innovatieve oplossingen en het stimuleren van deelfietsen. Hierbij moet bijvoorbeeld worden gedacht aan een systeem waarbij alleen de eerste dag gratis geparkeerd kan worden of het plaatsen van vernieuwde selfservicestallingen op 47 stations. Ook moet betere handhaving ervoor zorgen dat weesfietsen worden aangepakt, hierbij spelen systemen die fietsenrekken in de gaten houden een rol. Zij kunnen electronisch met sensoren bepalen hoelang een fiets al gestald is.

Uitbreiding op meer stations

Eerder dit jaar hebben ProRail en NS samen met het ministerie van Infrastructuur en Milieu, VNG, IPO, Fietsersbond, FMN, ANWB en Rover een bestuursakkoord gesloten. Daarin is afgesproken dat er bij de stations met het meest urgente tekort aan fietsparkeerplekken zo snel mogelijk extra parkeercapaciteit wordt gerealiseerd. Bij de stations in Groningen, Delft en Den Haag Centraal, Amsterdam, Ede-Wageningen, Eindhoven, Gouda, Tilburg, Zaandam en Zwolle komen de komende jaren in totaal meer dan 60.000 nieuwe stallingsplekken.

Foto: Treinenweb
De nieuwe fietsenstalling op Utrecht Centraal.
Foto: Treinenweb

Bron: ProRail