Definitief eind aan Friese Stoomtrein Maatschappij

De regeling rondom het faillissement van de Friese Stroomtrein Maatschappij is beëindigd. Dat heeft de rechtbank in Leeuwarden besloten op verzoek van de curator.. Hiermee is nu definitief een einde gekomen aan de droom om een stoomtrein-stichting op te zetten in Friesland

De beheerstichtingen Stoomtrein Fryslan en Friese Stoomtrein Maatschappij hebben weinig inkomsten en middellen om een faillisement stand te laten houden. De locomotieven die de Stichting had waren grootendeels verworven in bruikleen van diverse andere stichtingen. Deze zijn inmiddels overgerbacht naar andere stichtingen of naar de oorspronkelijke eigenaar.

Opheffing faillisement

Een zogenaamde “opheffing wegens gebrek aan baten” is de de meest voorkomende beëindiging van een faillissement in Nederland. Een rechter kan deze uitspreken als een organisatie geen geld en middelelen en bezittingen meer heeft om de faillissementskosten, salaris van curator en kosten van advertenties en boedelschulden, te kunnen bekostigen.

Historie

De Friese Stoomtreinmaatschappij in officieel in 2009 opgericht nadat er al sinds 2003 incidenteel stoomtreinen reden tussen Sneek en Stavoren. Deze treinen waren eigendom van de VSM of de ZLSM. Met het initiatief wou de organisatie een nieuwe toeristische trekpleister realiseren. Hiervoor is er naast het station van Sneek een remise gebouwd.  

Onder meer de provincie Fryslân was een van de geldschieters van het project. De provinciale overheid investeerde twee miljoen euro. Op 4 januari 2012 werd het faillissement van de stichtingen uitgesproken nadat door vele vertragingen geen inkomsten meer gehaald konden worden. De loods van de Friese Stoomtreinmaatschappij staat, nog half in aanbouw zijde, al jaren leeg. Het is nog onbekend wat hier mee gaat gebeuren.

Bron: Sneeklive