Provincie steekt 54 miljoen in bovenleiding Maaslijn

Met de elektrificatie van de Maaslijn hoeven er geen dieseltreinen meer op de spoorverbinding te rijden tussen Roermond en Nijmegen. De provincie Limburg is bereid om 54 miljoen euro hiervoor neer te leggen.

De totale kosten voor de bovenleiding zijn ongeveer 175 miljoen euro. Zo'n 120 miljoen euro moet betaald worden door vervoerders, spoorwegbeheerders, andere provincies en de rijksoverheid. Het is nog verdeeld hoe de bedragen worden verdeeld tussen hen.

Met de aanleg van een bovenleiding zullen de kosten voor het exploiteren van de treinen die Veolia over de spoorlijn laat rijden afnemen met zo'n 40 procent.

Oom moet met het geld van de provincie Limburg een nieuw station worden bekostigd. Dit moet dan station Grubbenvorst worden, en zal zich bevinden op Greenport Venlo. De investering van de provincie maakt deel uit van een miljoeneninjectie voor de Limburgse economie.

"Provincie steekt 54 miljoen in bovenleiding Maaslijn"
Provincie steekt 54 miljoen in bovenleiding Maaslijn
(Foto: Treinenweb)

Bron: L1