Noordelijke sporen en perrons van Utrecht Centraal gaan op de schop

 (Foto: Treinenweb)
(Foto: Treinenweb)

Een deel van de sporen bij Utrecht Centraal gaat van de zomer op de schop. Het gaat om de sporen 3, 4 en 5 waar zowel de sporen als de perrons anders ingedeeld zullen worden. De bedoeling is om de doorstroming te verbeteren en de capaciteit op de perrons uit te breiden.

De werkzaamheden zullen plaatsvinden van vrijdag 30 augustus tot maandag 9 september. Omdat het perron bij spoor 5 al tijden lang een knelpunt is zullen er diverse zaken worden opnieuw worden ingedeeld. Door de beperkte breedte van dit perron is er tijdens de spits crowdcontrol nodig om de reizigers gelijkmatig te verdelen over het perron. Dat het nodig is om dit toe te passen blijkt uit het feit dat er eerder werd er gebruik werd gemaakt van een herhalende geluidsstem om de stroom reizigers bij de trappen vandaan te houden.

De drukte vindt vooral plaats onder de stationshal, waar het perron smal is. Daarom wordt dit perron aan de kant van spoor 5 verbreed. Spoor 5 moet verlegd worden, wat een verkorting van spoor 4 aan de zuidzijde tot gevolg heeft. Tegelijkertijd wordt het perron langs de sporen 3 en 4 aan de noordzijde uitgebreid, waardoor de de uiteindelijke lengte van spoor 4 behouden blijft en het perron op spoor 5 meer ruimte krijgt voor reizigers. De sporen die onder handen worden genomen worden voornamelijk gebruikt voor de verbinding in de richiting van Amsterdam Centraal en Schiphol en de Sprinter naar Zwolle.

Het is nog niet bekend wat de werkzaamheden in die periode zal betekenen voor reizigers. Wel moeten moeten ze rekening houden met minder treinen en vervangend busvervoer.