ProRail: Dit jaar zullen treinreizigers opnieuw veel hinder ondervinden.

 (Foto: Treinenweb)
(Foto: Treinenweb)

Spoorbeheerder ProRail meldt bij de presentatie van zijn jaarverslag over 2023 dat treinreizigers in Nederland ook dit jaar rekening moeten blijven houden met mogelijke verstoringen op het spoor.

In de eerste maanden van dit jaar waren de prestaties zo teleurstellend dat ProRail mogelijk een boete tegemoet kan zien als snelle verbetering uitblijft. Op dit moment zet de spoorbeheerder zich in om te bepalen welke maatregelen nodig zijn.

Verminderde prestaties

ProRail erkent dat zowel vorig jaar als dit jaar de prestaties achterblijven. "Wij vinden dit heel vervelend voor de reizigers. Zij moeten kunnen rekenen op een betrouwbare dienst. Dat moet anders en daarom voeren we sinds begin 2024 met prioriteit verbetermaatregelen door", vermeldt het verslag. In maart en april van vorig jaar waren er voorzichtig al verbeteringen te zien in de reizigespunctualiteit.

Uit het jaarverslag blijkt dat ProRail vorig jaar meer werk dan ooit heeft laten uitvoeren. Dit omvat onder andere het opheffen van onbeveiligde spoorwegovergangen (NABO's), op delen van het spoor maatregelen nemen tegen geluidshinder, het implementeren van duurzame bedrijfsvoering, maar ook de maatregelen tegen de hinder die ontstaat als er dassen of bevers onder spoor aan het graven zijn, wat voor gevaarlijke situaties kan zorgen.

De komende jaren zullen reizigers nog wel veel gaan merken van overlast op het spoor vanwege werkzaamheden. De meeste sporen zijn aan het einde van hun levensduur en moeten opgeknapt of vervangen worden. Maar volgens
ProRail-topman Voppen moet het spoornetwerk tegelijkertijd ook uitbreid worden voor meer capaciteit.

Snelheidsbeperkingen

Tijdelijke snelheidsbeperkingen vanwege defecten aan het spoor vormen een belangrijke oorzaak van storingen op het spoor. ProRail streeft ernaar deze reparaties snel uit te voeren. Als dit niet haalbaar is, wordt overlegd met vervoerders om de snelheidsbeperkingen mogelijk tijdelijk in de dienstregeling op te nemen.

In de eerste maanden van 2024 nam het aantal storingen ook toe door incidenten waar ProRail geen invloed op kon uitoefenen, zoals verkeersongelukken, spoorlopers of dieren op het spoor. Het aantal ernstige storingen in de eerste maanden van dit jaar steeg tot 156. Voor 2024 is overeengekomen dat er op jaarbasis niet meer dan 520 van dergelijke storingen mogen optreden, anders dreigt een boete. ProRail heeft inmiddels al een flitspaal bij een overweg in gebruik genomen om rood-rijders te voorzien van een bekeuring.