NS en ProRail worden onder verscherpt toezicht gesteld

NS en ProRail worden onder verscherpt toezicht gesteld. (Foto: Treinenweb)
NS en ProRail worden onder verscherpt toezicht gesteld. (Foto: Treinenweb)

De Tweede Kamer wil vóór de zomer van de Nederlandse Spoorwegen weten welke stappen de vervoerder en de spoorbeheerder gaat ondernemen om de toenemende storingen op het spoor en de drukte in treinen aan te pakken.

Op basis van een motie ingediend door NSC, is besloten dat de Nederlandse Spoorwegen onder "verscherpt toezicht" moeten komen en een onderzoek moeten uitvoeren naar de oorzaken van de verminderde prestaties. Bijna alle partijen in de Kamer hebben het voorstel van NSC gesteund.

Verstoringen

Met name op de HSL vinden nog teveel problemen plaats. Zo frequent zijn er storingen waardoor de NS onder de afgesproken minimale prestatiewaarde zakt, zoals vastgelegd in de concessieovereenkomst met het ministerie. Ook op andere trajecten is er vaker sprake van uitval. De Kamer wil daarom dat de NS en ProRail onderzoek doen naar de verslechtering van de prestaties, omdat er momenteel geen "eenduidig beeld" van bestaat.

NSC dringt erop aan dat de concessie wordt uitgebreid met een extra programma, waarin op zijn minst wordt bepaald dat de NS verplicht is onderzoek te doen naar de oorzaken van de problemen en een stappenplan moet opstellen. "De motie is vooral ook een aansporing naar de staatssecretaris dat zij de regie over de NS oppakt", zegt NSC-Kamerlid Olger van Dijk tegenover het ANP.

Ook NS-topman Wouter Koolmees heeft aangegeven dat het inderdaad beter moet: "Wij delen het inzicht van de Kamer dat het beter moet en dat een programma onder de concessie daarbij kan helpen". Hij geeft aan de NS inmiddels al nauwer met ProRail is gaan samenwerken om de prestaties op korte termijn te verbeteren.

Rover: 'Blij dat het advies gevolgd wordt

Reizigersvereniging Rover had eerder al gepleit voor verscherpt toezicht en is verheugd dat dit advies wordt opgevolgd. "Rover is blij dat haar advies door de Tweede Kamer wordt gevolgd en hoopt dat dit gaat leiden tot een grotere betrouwbaarheid van het spoor en daarmee betere dienstverlening voor de treinreiziger", laat de reizigersvereniging op hun website weten.