Vakbonden en NS bereiken nieuw cao-onderhandelingsresultaat

De vakbonden en NS hebben een nieuw cao-onderhandelingsresultaat bereikt. (Foto: NS)
De vakbonden en NS hebben een nieuw cao-onderhandelingsresultaat bereikt. (Foto: NS)

De vakbonden FNV, VVMC, CNV, VHS zijn het met NS eens geworden over nieuwe cao-afspraken. De partijen hebben op vrijdag 29 maart een onderhandelingsresultaat bereikt. De vakbonden gaan deze afspraken voorleggen aan hun leden.

Begin januari werd er door de vakbonden een onderhandelingsresultaat bereikt. Hiermee werden de dreigende stakingen afgewend. Uiteindelijk bleek dat er half februari nog geen draagvlak was voor de nieuwe CAO. Volgens de FNV werd de cao door een kleine meerderheid (51 procent) van hun leden geaccepteerd.

Belangrijke punten

Binnen de arbeidsvoorwaardenregeling zijn diverse aanpassingen en voordelen opgenomen. Dit omvat onder andere een looptijd van het contract van 1 januari 2024 tot 1 maart 2025, met een gemiddelde loonsverhoging van 6,6%. Deze verhoging omvat een vastgestelde stijging van 4%, met een bodem van 240 euro bruto per maand.

Tevens is er een eenmalige uitkering ingesteld, bedoeld om medewerkers aan te moedigen bij NS te blijven werken. Deze uitkering kan oplopen tot 1500 euro bruto voor medewerkers die gedurende het hele jaar bij NS hebben gewerkt. NS en de vakbonden zullen gezamenlijk vaststellen welke functies als 'zwaar beroep' worden beschouwd. Bovendien zullen medewerkers ouder dan 63 jaar uiterlijk tegen de dienstregeling van 2027 de mogelijkheid krijgen om vrijwillig te worden vrijgesteld van nachtdiensten.

Verder is de reiskostenregeling vereenvoudigd en verbeterd, waardoor meer kilometers worden vergoed. Uitzendkrachten die 18 maanden bij NS hebben gewerkt, krijgen een contract voor onbepaalde tijd aangeboden. Tot slot wordt de werkgelegenheidsgarantie verlengd tot 1 januari 2028.

Voorlegging aan leden

De vakbonden gaan de afspraken nu eerst voorleggen aan hun leden. Als de leden akkoord zijn, dan treedt de cao met terugwerkende kracht in werking vanaf 1 januari 2024.