Inspectie legt dwangsom op aan belader reservoirwagons vanwege overtredingen

Een van de wagons die overvuld waren, en waar de beveiliging van het mangat niet vastgezet is. (Foto: ILT)
Een van de wagons die overvuld waren, en waar de beveiliging van het mangat niet vastgezet is. (Foto: ILT)

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft een een belader van gevaarlijke stoffen op de vingers getikt omdat het bedrijf aan het eind van vorig jaar de regels voor het transport van gevaarlijke stoffen over het spoor overtrad.

Vanwege grote kans op gevaar tijdens het transport is de inspectie in dit geval direct overgegaan tot het opleggen van de last onder dwangsom (LOD). Tevens is proces-verbaal opgemaakt. Bij elke volgende overtreding die de ILT constateert, verbeurt de belader een dwangsom van 10.000 euro tot een maximum van 100.000 euro. Een LOD kan worden opgelegd om een einde aan de overtredingen te maken en om herhaling in de toekomst te voorkomen.

Reservoirwagons niet afgesloten

Medio december 2023 stuitte de ILT tijdens een controle op een trein die bestond uit 24 ketelwagons gevuld met de gevaarlijke stof Methyl-tert-butylether (MTBE). Dit is een licht ontvlambare vloeistof die voornamelijk als toevoeging in de brandstof wordt gebruikt, maar ook als oplosmiddel. Bij 16 van de 24 wagons lagen de knevels van de mangatdeksels los, waardoor de mangaten niet goed waren afgesloten. Omdat dit risico’s voor de omgeving met zich meebracht, heeft de inspectie dit transport direct geblokkeerd. De trein die op het spoor bij Amsterdam Houtrakpolder stond, is onder begeleiding teruggebracht naar het terrein waar de wagons waren beladen. De naam van de belader is niet bekend gemaakt door de inspectie.

Risico op brand

Het transport van deze vloeistof zou een route door een dele van Europa afleggen. In Nederland zou de trein door dichtbevolkte gebieden rijden. Omdat de mangatdeksels niet goed waren afgesloten en de tanks overvuld waren, was het zeer aannemelijk dat de vloeistof door de rijbewegingen en het remmen uit de opslagtanks zou lopen. Het vlampunt van deze vloeistof ligt volgens de ILT op min 23 graden Celsius. Dit betekent dat bij vonkvorming bij bijvoorbeeld het remmen of van bovenleidingen het risico op ontsteking zou bestaan, met mogelijk brand als gevolg.

Overvulling

Uit nader onderzoek door de ILT bleek dat 22 wagons ruim 5% en 1 wagon ongeveer 2% waren overvuld. In totaal was de trein overvuld met bijna 100.000 liter MTBE. Eén andere wagon bleek leeg, maar was niet gereinigd. Voordat het transport per trein verder mocht gaan, moest eerst een deel van de de vloeistof uit de wagons worden gelost.

Daarnaast bleek dat het bedrijf niet de wettelijk verplichte veiligheidsadviseurs voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor (RID), over de weg (ADR) en over de binnenwateren (ADN) heeft benoemd. Het dossier zal voor verdere afhandeling door de inspectie worden overgedragen aan het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie.