Rover trekt aan de bel bij NS en ProRail vanwege vele vertragingen op het spoor

De ICNG van NS die op de HSL rijdt, zorgt regelmatig nog wel eens voor vertragingen.  (Foto: Treinenweb)
De ICNG van NS die op de HSL rijdt, zorgt regelmatig nog wel eens voor vertragingen. (Foto: Treinenweb)

Reizigersvereniging Rover hebben NS en ProRail gevraagd om uitleg te geven over de talrijke vertragingen op het spoor. Rover dringt erop aan dat de prestaties snel verbeterd moeten worden. NS en ProRail hebben beloofd een grondige analyse uit te voeren om deze kwestie aan te pakken.

De organisatie stelt aan de hand van de binnengekomen meldingen dat dit een een zwaar jaar was voor de treinreizigers. De cijfers bevestigen dat het aantal NS-reizigers dat met minder dan 5 minuten vertraging de eindbestemming bereikte, van 91,6% gedaald is in 2022 naar 89,8% in 2023 tot nu toe. De punctualiteit bij regionale vervoerders is afgenomen van 91,3% naar 88,5%, waarbij de vertraging wordt gemeten vanaf drie minuten.

Op de HSL waren de prestaties onder de maat. In november 2023 kwam slechts 50,9% van de reizigers op tijd. Bij Rover kwam hier in november al 1.529 klachten over binnen.

Aan de bel getrokken

Rover heeft aan de bel getrokken bij zowel NS als ProRail. Zij hebben hierop aan Rover toegezegd te analyseren waar de slechte prestaties door worden veroorzaakt. Met name problemen met de infrastructuur, werkzaamheden op het spoor, snelheidsbeperkingen op de HSL vanwege constructiefouten en een tekort aan personeel worden aangewezen als de belangrijkste oorzaken hiervan.

Rover hoopt snel verbetering te zien nadat er een analyse is gegeven door de spoorpartijen. Over de vertraging op de HSL heeft de de reizigersverenging te horen gekregen dat de tijdens snelheidsbeperkingen, als gevolg van een constructiefout in een brug, versnel zullen worden opgeheven. Maar ook zien ze daar de nodige vertragingen ontstaan door volle treinen en kinderziektes bij de nieuwe ICNG-treinen. Rover dringt aan op compensatie voor reizigers, zoals de terugbetaling van toeslagabonnementen voor gebruik van de HSL.

De NS heeft eerder aangegeven de problemen met de ICNG te erkennen en is met treinfabrikant Alstom bezig om de software van de trein te verfijnen met als doel om de vertragingen en uitval te verminderen.