Groen sein voor aanleg van containerterminal in Gelderland

Een artist-impression van de nieuwe terminal die in Gelderland zijn verrijzen. (Foto: Railterminal Gelderland)
Een artist-impression van de nieuwe terminal die in Gelderland zijn verrijzen. (Foto: Railterminal Gelderland)

De bouw van de Railterminal Gelderland krijgt groen licht, is woensdag besloten door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het inpassingsplan van de provincie Gelderland wordt gehandhaafd, nadat enkele fouten zijn hersteld.

De Railterminal zal zich vestigen bij het buurtschap Reeth, gelegen tussen Elst en Nijmegen. Deze terminal zal straks dienen een overslagpunt voor vrachtvervoer, waar containers worden overgeladen op goederentreinen. Er zal een aansluiting zijn tussen de A15 en de Betuweroute.

Bezwaren

Buurtbewoners hebben kritiek geuit vanwege hun bezorgdheid over geluidshinder, verkeersproblematiek en de verhoging van de stikstofuitstoot. Daarnaast bleek in april van dit jaar dat er fouten in het plan voor de bouw zaten. De Afdeling bestuursrechtspraak oordeelde dat de provincie in het plan moest vastleggen dat er niet meer dan 340 vrachtwagens per werkdag het terrein oprijden. Bovendien diende er verder onderzoek te worden uitgevoerd naar de effecten van de terminal op de geluidsbelasting bij drie woningen in Elst. Nadat de provincie Gelderland de fouten opgelost heeft, en het inpassingsplan en de natuurvergunning hierop heeft aangepast is de realisatie nu definitief.

Aanbesteding

Momenteel loopt er bij de provincie een aanbesteding voor een exploitant. De kosten zijn hiervoor 65 miljoen euro. Inmiddels zouden er al een aantal toekomstige uitbaters zich gemeld hebben, maar volgens de provincie moeten die eerst de investering nog rondkrijgen. In het nieuwe jaar wordt duidelijk aan welke organisatie de terminal gegund wordt.