Automatisch rangeersysteem op Kijfhoek wordt pas vanaf april 2024 gerepareerd

 (Foto: ProRail)
(Foto: ProRail)

Het automatisch heuvelproces op het rangeerterrein van Kijfhoek zal pas vanaf april 2024 hersteld worden. Dat heeft ProRail bekend gemaakt. Het heuvelsysteem raakte half september zwaar beschadigd doordat de 'machinekamer' onder water was gelopen. Hierdoor moet het rangeerwerk weer op de oude manier plaatsvinden met locomotieven.

Normaal wordt er op Kijfhoek gebruik gemaakt van heuvelen. Dit is een methode voor het rangeren van goederentreinen waarbij wagons op basis van hun bestemming worden verdeeld over verdeelsporen. Dit gebeurt door wagons te ontkoppelen, groepen te vormen, en deze over een heuvel te duwen. De wagons rollen zelfstandig naar beneden en worden via wissels naar een specifiek verdeelspoor geleid, waar wagons met dezelfde bestemming worden gekoppeld.

Waterschade

In de nacht van 14 op 15 september heeft zich een incident voorgedaan in een bouwput die was gegraven voor de renovatie van het heuvelsysteem. Tijdens het wegpompen van het water uit deze put is per ongeluk water in de kelders onder de sporen binnengedrongen via het drainagesysteem. In deze kelders bevinden zich de elektromotoren om de systemen werkend te houden. Er is door het binnengedrongen water aanzienlijke schade toegebracht aan 126 elektromotoren die verantwoordelijk zijn voor het heuvelen.

Als gevolg van de geplande werkzaamheden was de helft van het heuvelsysteem zoals gepland buiten dienst. Echter, door de onverwachte lekkage is nu het volledige heuvelsysteem buiten werking gesteld. "Als gevolg hiervan wordt op dit moment uitsluitend gerangeerd met locomotieven", schrijft Heijnen aan de Tweede Kamer. "Dit proces verloopt goed, maar kost wel meer tijd en energie en het levert minder rangeercapaciteit op."

Het heuvelen op het rangeerterrein wordt voornamelijk door goederenvervoer van DB Cargo uitgevoerd. Zij worden door dit incident gedupeerd, maar volgens Heijnen worden ze gecompenseerd. "Vergoeding van de schade aan vervoerders vindt plaats conform de algemene voorwaarden van ProRail."