Aannemer Strukton gaat komende vijf jaar sporen en perrons op Amsterdam Centraal vernieuwen

De komende vijf jaar zal station Amsterdam Centraal grondig op de schop gaan. (Foto: Joshua6464)
De komende vijf jaar zal station Amsterdam Centraal grondig op de schop gaan. (Foto: Joshua6464)

De komende vijf jaar zal spooraannemer Strukton zich bezighouden met de grootschalige spoor- en perronvernieuwing op Amsterdam Centraal. De werkzaamheden zijn afgelopen woensdag door spoorbeheerder ProRail aan deze partij gegund.

Strukton zal in opdracht van de spoorbeheerder de huidige perrons verbreden en verlengen, de opgangen naar de perrons aanpassen, een nieuwe bredere oostelijke reizigerstunnel met winkels realiseren en onder de sporen een fietsenstalling bouwen die groot genoeg is om een kleine 9000 fietsen te kunnen stallen. De werkzaamheden zullen tot en met 2028 gaan duren.

Werkzaamheden vanaf 2024

In 2024 gaat de eerste schop de grond in voor de eerste spoorbak en het zesde perron. De werkzaamheden sluiten daarmee aan op de werkzaamheden aan de eerste brug en de infrastructuur die uitgevoerd worden door de andere aannemer Dura Vermeer. Vervolgens wordt tot 2028 ieder jaar, van noord naar zuid, een spoorbak en een brug onder handen genomen.

Uiteindelijk kunnen er straks tegelijkertijd langere treinen en ook meer treinen aan de oostkant van het station stoppen. Om ruimte voor die verbrede perrons te maken, verdwijnen enkele tussenliggende middensporen. Daarvoor moeten ook liften, trappen en roltrappen in alle reizigerstunnels worden vernieuwd, zodat deze netjes op de juiste plekken de reizigerstunnels met de perrons elkaar verbinden.

Toegankelijk

De werkzaamheden gaan door terwijl het station in dienst blijft. Reizigers lopen langs de werkzaamheden, winkels liggen pal naast een trap of opgang en de treinen blijven rijden. ProRail topman John Voppen: "Het is een complexe klus, in een monumentaal station, dat ook nog eens open blijft tijdens alle werkzaamheden." Hij geeft aan vertrouwen te hebben in de klus.

Fietsenstalling

De nieuwe fietsenstalling is ontworpen door Arcadis, en Architectenbureau ZJA is verantwoordelijk voor het integrale stationsontwerp. In nauwe samenwerking met Braaksma & Roos en Arcadis hebben zij een definief ontwerp klaargelegd die Strukton zal gaan bouwen.