NS tekent contract met Shell en PZEM voor duurzame elektriciteit

NS tekent contract met Shell en PZEM voor duurzame elektriciteit. (Foto: Treinenweb)
NS tekent contract met Shell en PZEM voor duurzame elektriciteit. (Foto: Treinenweb)

De Zeeuwse energiemaatschappij PZEM en Shell gaan NS vanaf 1 januari 2025 voorzien van de levering van duurzame elektriciteit voor het rijden van treinen. Dat is de uitkomst van een recente aanbesteding. Het contract loopt tot 2027.

Het betreft een voorlopige gunning namens die NS namens de coöperatie VIVENS heeft uitgevraagd die na een bezwaartermijn van 3 weken definitief wordt. In de contracten is geborgd dat het reizen met de trein klimaatneutraal is, net als het vorige contract met Eneco.

Klimaatneutraal

NS rijdt klimaatneutraal door op jaarbasis evenveel GVO's (Garanties van Oorsprong) in te kopen als dat ze stroom verbruiken. In de afspraken is vastgelegd dat PZEM de elektriciteit levert en dat Shell de certificaten (zogenaamde GVO’s die laten zien waar de stroom vandaan komt) levert. Hiermee wordt gegarandeerd dat er op jaarbasis in Europa net zoveel elektriciteit via zon en wind wordt opgewekt als NS verbruikt voor het rijden van treinen.

De NS verwacht dat de technologische mogelijkheden op het gebied van energie-opwekking en -opslag de komende jaren fors toenemen. Het vervoersbedrijf bereidt zich voor om na 2027 minder afhankelijk te zijn van fossiele back-up, voor de momenten dat de zon niet schijnt en het niet waait. Hierbij moet gedacht worden aan mogelijkheden op het gebied van opslagcapaciteit en kijken naar het moment van het opwekken en het gebruik dichter bij elkaar liggen.

Beperkte impact op prijs treinkaartje

De kosten voor energie zullen voor NS de komende jaren hoger zijn dan onder het huidige energiecontract. Dat heeft geen directe impact voor de reiziger, belooft de NS. De prijs van een treinkaartje kan jaarlijks verhoogd worden met de inflatie en daar zit de hogere energieprijs voor een deel al in verwerkt. De prijs van een treinkaartje is gebonden aan strenge regels. Alleen als in de toekomst de prijs van energie hoger of veel lager uitvalt dan de inflatie, dan kan de prijs van het treinkaartje daarop naar boven of naar beneden worden bijgesteld.

Energiebesparing

NS verbruikt op jaarbasis 1,2 terawattuur per jaar. Dat is circa 1 procent van het totale Nederlandse energieverbruik en evenveel als de hele stad Amsterdam. NS heeft de afgelopen jaren het energieverbruik op verschillende manieren teruggedrongen. Machinisten worden getraind volgens het principe van energiezuinig rijden, en daarnaast stelt NS bij de aanschaf van treinen hoge eisen aan het energieverbruik.