Station Vught wordt in de toekomst verdiept aangelegd

In Vught gaan het spoor en station in de toekomst op de schop. In het kader van het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) wordt het monumentale station verplaatst en het spoor verdiept aangelegd. De overlast van het treinverkeer door Vught wordt dan verminderd en de spoorovergangen zijn verleden tijd.

Bij de inpassing van het spoor en de aanpassingen aan het station is er in opdracht van ProRail door NEXT Architects zorgvuldig gekeken naar de beleving van de reiziger én de beleving van de omwonenden. Het materiaalgebruik, de detaillering en de inzet van de beplanting langs het spoor sluiten aan bij het karakter een groen Vught. Wanneer de aanbesteding begint en wanneer de schop in de grond gaat is niet niet bekend gemaakt.

Nieuwe perrons

De perrons van het Sprinter-station worden verdiept aangelegd met daarboven een stationsplein dat Oost- en West-Vught met elkaar verbindt. Voor de herkenbaarheid voor de reiziger is het plein voorzien van een vide waardoor het stationsgebouw vanaf het perron ook zichtbaar zal worden. Een houten luifel moet  zorgen voor een droge afstap naar het perron en is voorzien van glas met zonnecellen. De trappen op het plein, de hellingbanen en bankjes worden voorzien van natuursteen en ontworpen als ontmoetings- en verblijfsruimten. Aan de westzijde wordt een monumentale boom geplant om de nieuwe entree aan deze zijde te markeren.

Tracé

Het tracé van het project PHS Den Bosch-Vught wordt voorzien van geluidschermen en over een lengte van ongeveer drie kilometer verdiept. In Vught wordt de afscheiding van de verdiepte ligging voorzien van een bakstenen muur met een transparant hekwerk voor behoudt van het zicht. De passages zoals de Helvoirtseweg en de Molstraat worden mooi afgerond voor de openheid en het doorzicht voor de fietsers en voetgangers. Het verdwijnen van de huidige spoorwegovergangen zorgt voor meer veiligheid, maar ook met meer groen, belooft de architect. De bomen komen zo dicht mogelijk langs het spoor te staan, zichtbaar voor de treinreizigers op het tracé Den Bosch-Eindhoven.

De spoorbak wordt vormgegeven als één kunstwerk, van begin- tot eindpunt. Dit kunstwerk reageert op de drie verschillende belevingswerelden; op, over en langs de lijn. Verbindingen en plekken over en onder het spoor onderscheiden zich door ruimtelijkheid, materiaalgebruik en oog voor detail. De architect noemt het nieuwe ontwerp 'chic, vriendelijk en als herkenbare eenheid'. Volgens de ontwerper zijn de elementen van het nieuwe station straks een belevenis voor de reiziger: "Ingetogen, in samenhang met elkaar, eenvoudig en strak. En met nuance in detail, materiaal, kleur en textuur."