Eurostar heeft hoop om door te mogen blijven rijden tussen Amsterdam en Londen

De huidige terminal op perronspoor 15 van Amsterdam Centraal. (Foto: NS)
De huidige terminal op perronspoor 15 van Amsterdam Centraal. (Foto: NS)

Eurostar blijft de verwachting houden dat dat er alsnog een oplossing wordt geboden om de Eurostar vanaf Amsterdam Centraal te blijven rijden. Eerder deze week werd er bekend gemaakt dat vanwege de verbouwing op het station de Eurostar tot maximaal een jaar niet zal rijden tussen Amsterdam en Londen.

Na een vergadering tussen topvrouw Gwendoline Cazeneve en Eurostar, NS, ProRail en het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat in Den Haag, heeft Eurostar verklaard dat ze nog steeds in gesprek zijn om een oplossing te vinden voor de hogesnelheidstreinverbinding tussen Amsterdam en Londen. "Eurostar is vastbesloten een rol te blijven spelen in het Nederlandse duurzaamheidsbeleid door een groen reisalternatief te bieden.", stelt Cazeneve.

Drie scenario's

Hoewel de Eurostar hoop heeft lijkt spoorbeheerder ProRail sceptisch te zijn om de trein vanaf Amsterdam te laten rijden. "Er is wat ons betreft niets fundamenteels veranderd", laat woordvoerder Jeroen Wienen weten tegenover het Algemeen Dagblad. "Het openhouden van de bestaande terminal, zodat Eurostar kan blijven rijden is onmogelijk. Het is gewoon niet veilig en dan houdt het op."

Ook het ministerie probeert in de bres te springen, en heeft Studio Bereikbaar een second opinion in een rapport laten opstellen waarin een aantal scenario's genoemd worden. In het eerste scenario wordt de huidige terminal langer gebruit, en worden er enkele aanpassingen gedaan om dit mogelijk te maken. Als tweede wordt er geopperd om een tijdelijke passage te maken in de Amstel-passage waar uiteindelijk de definitieve terminal wordt gehuisvest. En als laatste is er de oplossing om de trein te laten beginnen en eindigen in Rotterdam Centraal.

Volgens de NS en Eurostar is er een voorkeur voor her eerste scenario waarbij de huidige terminal op perronpoor 15 wordt behouden in de tussentijd dat de nieuwe locatie in de Amstelpassage wordt gebouwd. NS ziet dan wel dat er extra maatregelen nodig zijn om de reizigersstromen te scheiden van het bouwverkeer. In het rapport wordt geconcludeerd dat het inderdaad mogelijk is om de huidige terminal langer te benutten. "Optie A is technisch zeer complex, maar lijkt niet onoplosbaar binnen het eigen invloedsgebied van I&W en ProRail", meldt het rapport. "Onduidelijk is de mate van (bouw)hinder voor de reiziger en de veiligheid op de routes van en naar de terminal".

ProRail terughoudend

ProRail staat niet positief tegenover het idee om de Eurostar terminal open te houden na juni 2024. "Het verlengen van de huidige terminal tot juni 2024 was complex en heeft alle lucht uit de planning gehaald", stelt de spoorbeheerder. De spoorbeheerder is vastbesloten om ervoor te zorgen dat de verbouwing van Amsterdam Centraal geen vertraging oploopt, ongeacht de kosten. Deze werkzaamheden zijn essentieel om de huidige perrons te verbreden, zodat er toekomst meer binnenlandse treinen kunnen vertrekken van dit station. Naast dat het niet in de planning past stelt de spoorbeheerder ook dat het open houden van de bestaande terminal voor onveilige situaties zal zorgen. "Het is niet mogelijk om een verkeersveiligheidsplan op te stellen; externe adviseurs geven negatief advies; ook vluchtroutes en bereikbaarheid hulpdiensten zijn lastig", stelt ProRail.

Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft laten weten deze week nog over de kwestie praten. Ook de Gemeente Amsterdam dringt erop aan dat de hoofdstad de directe verbinding met het Verenigd Koninkrijk niet moet verliezen. Reizigersvereniging Rover heeft ook ontstemd gereageerd op het tijdelijk verlies van de internationale verbinding: "De staatssecretaris heeft de ambitie dat er meer internationale treinreizen worden gemaakt en we moeten minder CO2 uitstoten. Er is een alternatief voor vliegen en dan zeggen we: fijn dat u het heeft gedaan, maar we gaan het nu even stoppen. Zonder een alternatief. Ik snap het echt niet. Zo’n verbouwing is toch te plannen?", reageert rover Directeur Freek Bos verbouweerd.