1500 serie

De NS-locserie 1500 is een elektrische locomotief die tussen 1970 en 1986 werd ingezet door de Nederlandse Spoorwegen. Het waren tweedehands locomotieven van British Rail waar ze reden als Class EM2. Door British Rail werden ze ingezet op de zogenaamde Woodheadroute, de lijn Manchester-Sheffield. Deze lijn was de enige in UK die geëlektrificeerd was met 1500 gelijkspanning. Toen in 1970 het reizigersvervoer op deze lijn werd opgeheven werden ze buiten dienst gesteld en te koop aangeboden.

Echter is een deel van deze zogenaamde Woodheadroute nog in gebruik.

In de jaren '60 waren er bij NS plannen om een serie 1400 te bouwen. Door terugloop van het goederenvervoer bleek er toen geen behoefte te bestaan aan extra locomotieven, en de 1400-serie werd nooit gebouwd.

Door spoorslag '70 en de daarmee gepaard gaande uitbreiding van treindiensten ontstond er in 1969 op korte termijn behoefte aan extra locomotieven. Besloten werd tot overname van de 7 locomotieven Class EM2 van British Rail uit 1954, die kort daarvoor buiten dienst gesteld waren. Een daarvan werd gebruikt als plukloc voor reserve-onderdelen, de overige 6 werden aangepast aan de Nederlandse omstandigheden en genummerd in de serie 1500.

Door de instroom van locomotieven van de serie 1600 begin jaren '80 werden de 1500-en overbodig. Zij werden in 1986 buiten dienst gesteld. Er is één locomotief (1501) in Nederland bewaard gebleven. De 1501 is in het bezit van de Werkgroep 1501/Stichting Klassieke Locomotieven en wordt momenteel na jaren van stilstand weer rijvaardig gemaakt. Twee exemplaren (1502 en 1505) gingen weer terug naar Engeland om daar in museumcollecties te worden opgenomen.

Van dit type locomotief hebben er maar liefst 6 van in Nederland gereden: 1501-1506. Ook was er een plukloc die gebruikt werd voor onderdelen.

Laatste update: 11 mrt 2016 om 18:56