Intentieverklaring getekend voor treinverbinding Coevorden - Bad Bentheim

Een Lint-trein van de Bentheimer Eisenbahn. (Foto: Rob Dammers)
Een Lint-trein van de Bentheimer Eisenbahn. (Foto: Rob Dammers)

Nederland en Duitsland werken samen aan de ontwikkeling van een nieuwe grensoverschrijdende treinverbinding tussen Coevorden en Bad Bentheim. Met deze verbinding moet Drenthe een snellere spoorverbinding krijgen met de regio Niedersachsen in Duitsland.

Afgelopen maandag hebben alle betrokken partijen een handtekening onder de intentieverklaring geplaatst die de internationale samenwerking bekrachtigt.

Intentieverklaring

Naast Vivianne Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, en Drenthe Nelleke Vedelaar, gedeputeerde van de provincie, zet ook ProRail-CEO John Voppen zijn handtekening. Aan Duitse zijde waren staatssecretaris voor Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung Dr. Berend Lindner, directeur van de Bentheimer Eisenbahn Joachim Berends en Landraad Michael Kiehl van het Grafshaft Bentheim aanwezig. De Nedersaksische Minister voor Financiën Reinhold Hilbers nam online deel aan de ondertekening. Bij de uitvoering van het project wordt ook intensief samengewerkt met de Nederlandse en Duitse gemeentes langs de lijn.

Spoorlijn Coevorden-Neuenhaus

De stad Coevorden is momentel enkel via een goederenspoorlijn verbonden met het Duitse spoorwegnet. Om dit spoor geschikt te maken voor reizigersvervoer zijn een aantal aanpassingen nodig. Zo bouwt ProRail een nieuw perron op station Coevorden. Ook passen we het spoor bij station Coevorden aan, zodat de trein van de Bentheimer Eisenbahn kan keren op het station. De Bentheimer Eisenbahn vernieuwt het spoor van Coevorden naar Neuenhaus

Komend jaar willen alle partijen de plannen verder uitwerken, zodat in 2023 een definitief realisatiebesluit genomen kan worden. De partijen streven er naar om eind 2025 één keer per uur een doorgaande trein op het internationale traject Coevorden-Bad Bentheim te laten rijden.

Reistijd

Momenteel duurt een treinreis van Coevorden naar Bad Bentheim via Almelo tussen de de 1 uur en 52 minuten en 2 uur en 20 minuten waarbij er nog twee tot drie keer overgestapt moet worden.

Zodra de nieuwe verbinding komt zal de Duitse stad Bad Bentheim in vermoedelijk ongeveer een uur te bereiken zijn. Momenteel rijdt de trein al van Bad Bentheim tot aan Neuenhaus. Deze rit duurt momenteel al 32 minuten. Naar verwachting zal de treinrit vanaf Neuenhaus naar Coevorden via Hoogstede en Emmelkamp iets minder dan een half uur duren. De dienst zal door de Bentheimer Eisenbahn worden uitgevoerd, en wordt gereden met moderne Lint-treinen van Alstom.

Bron: ProRail