Dit jaar start voorbereiding voor geluidsscherm bij Weesp

Een SLT Sprinter op station Weesp. (Foto: Rob Dammers)
Een SLT Sprinter op station Weesp. (Foto: Rob Dammers)

De aanbesteding voor de realisatie van een geluidsscherm in Weesp is afgerond. Aannemer Schreuder Bouwen Langs Water en Wegen B.V. gaat in opdracht van ProRail de werkzaamheden uitvoeren. Het werk aan de geluidswal van ruim anderhalve kilometer lang zal gefaseerd plaats vinden in 2023 en 2024.

"Bewoners hebben er lang op moeten wachten, maar we zijn blij dat we met de contractering van Schreuder BLWW weer een stap verder zijn. We staan klaar om het project te gaan realiseren," aldus Harro Homan, regiodirecteur bij ProRail.

Werkzaamheden

Hoewel er nog geen omgevingsvergunning verleend is zullen nog dit jaar de voorbereidende werkzaamheden plaatsvinden. Hier wordt er gekeken naar het in kaart brengen van de ondergrond, leidingen en kabels. "Door alvast te starten met het in kaart brengen van de ondergrond, kabels en leidingen, doen we er alles aan om te zorgen dat we in de herfst van 2023 volgens planning kunnen beginnen met de bouw," vertelt Luc ter Horst, bouwmanager bij ProRail.

Gedurende drie treinvrije periodes in 2023 en twee in 2024 zal de aannemer het huidige geluidsscherm aan de noordkant van station Weesp vervangen en doortrekken tot aan de Hogeweyselaan. Uiteindelijk ontstaan er dan een geluidswering van ruim anderhalve kilometer lang vanaf de Vechtbruggen tot aan de onderdoorgang aan de Hogeweyselaan. Uiteindelijk zal de geluidsoveroverlast van passerende treinen langs de wijk Leeuwenveld afnemen. 

Het geluidsscherm in Weesp wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, gemeente Amsterdam, Vervoerregio Amsterdam en de provincie Noord-Holland.