Station Nunspeet krijgt een onderdoorgang

Het spoor in Nunspeet wordt binnenkort veiliger. ProRail gaat twee gelijkvoerse kruisingen vervangen door tunnels. Ook zal met deze verandering het station nog beter toegankelijker worden.

Vlak naast het station ligt de Elspeterweg een overweg die een belangrijke toegangsweg vormt voor Nunspeet. Daarnaast ligt bij het station een oversteekplaats over het spoor voor voetgangers om bij het middenperron te komen. Door deze te vervangen door tunnels moet niet alleen de veiligheid op het spoor verbeterd worden maar ook de doorstroming in het dorp.

Stationsgebied

Eind 2021 heeft de gemeenteraad van Nunspeet het definitief ontwerp van de stationsomgeving vastgesteld. Met de komst van de twee tunnels, geeft de gemeente het hele gebied een make-over. De toegang naar het station wordt compleet anders want het is straks vanuit twee kanten bereikbaar. Met de goedkeuring van het ontwerp breekt ook voor ProRail een nieuwe fase aan en kan de aanbesteding voor de bouw van de twee tunnels plaatsvinden.

“We zijn blij dat hier zowel een drukke overweg als een overpad bij het station verdwijnt”, zegt Dorothé Wennekendonk, regiodirecteur Noord-Oost bij ProRail. "Dit zorgt ervoor dat we het groeiende trein- en wegverkeer veilig kunnen laten rijden. Vlakbij de huidige overweg in Nunspeet ligt een druk verkeerspunt met een splitsing en rotonde. Dit zorgt regelmatig voor onveilige situaties. Zolang de overweg open is, wil ik graag benadrukken hoe belangrijk veilig verkeersgedrag hier is."

Start in 2023

De aanleg van de tunnels onder de Elspeterweg en de fiets- en voetgangerstunnel onder het station start samen met de herinrichting van het stationsgebied in 2023. De werkzaamheden duren naar verwachting drie jaar. De totale kosten bedragen naar verwachting iets meer dan 41 miljoen euro, waarvan de gemeente Nunspeet met naar verwachting 30 miljoen het grootste deel voor z’n rekening neemt. Daarnaast zijn er bijdragen vanuit ProRail, voor onder andere aanpassingen aan het spoor en de aanleg van de lift, en de provincie Gelderland.