Motie aangenomen voor reactivering Hamont - Weert

Het station van Hamont die tegenwoordig voorzien is van een bovenleiding (Foto: Smiley.Toerist)
Het station van Hamont die tegenwoordig voorzien is van een bovenleiding (Foto: Smiley.Toerist)

Vorige week is het Belgische parlement akkoord gegaan met een motie waarin het plan staat om het traject Hamont - Weert te reactiveren. Dit betekent dat er ruimte kan worden gemaakt voor een nieuwe grensoverschrijdende verbinding naar België.

In motie wordt erop gewezen dat de treinverbinding geschikt moet worden voor zowel goederenvervoer als reizigersvervoer. Voor de industrie zal de spoorlijn een uitkomst bieden zodat de haven- en industriestad Antwerpen en de Brainport Eindhoven dichter naar elkaar toe kunnen worden gebracht. Voor forenzen zal de nieuwe spoorlijn een goed alternatief betekenen. Momenteel wordt er in het woon-werkverkeer met de auto gereisd. Ook biedt station Weert een goede overstap naar Eindhoven, Amsterdam, Roermond en Maastricht.

Steun van Nederland

Ook wordt er in de motie erop aangedrongen zij de Federale regering van België erop aan moeten spreken om expliciet haar steun uit te spreken voor het doortrekken van de spoorlijn Mol - Hamont naar Weert, en samen te werken met ProRail om de lijn actief te maken.

De Vereniging Treinreizigers Vervoer (vTv) in België, die al jaren ijvert voor de reactivering, is tevreden en verwacht dat de federaal minister Georges Gilkinet de motie ter harte neemt. Onderzoek van de vereniging wees uit dat er voor de verbinding een potentieel is van 800 tot 1.000 reizigers op een weekdag.

Een studie van de NMBS ging uit van duizend reizigers per dag, wat de spoorlijn nog niet rendabel maakt. Ook zijn er nog onduidelijkheden rond de beschikbaarheid van treinstellen.

Ombouw in Nederland

Berekeningen van de Vlaamse overheid laten zien dat elektrificatie en een eventuele uitbreiding met een tweede spoor van het 8 kilometer lange Nederlandse deel 35 miljoen euro gaan kosten. Maar volgens schattingen van ProRail is dit inmiddels opgelopen naar 50 tot 150 miljoen euro, wat afhankelijk is van een bovengrondse of ondergrondse bouw en een eventuele uitbreiding van de sporen.