Prorail adviseert kabinet over toekomst van het spoor

Prorail adviseert kabinet over toekomst van het spoor (Foto: Treinenweb)
Prorail adviseert kabinet over toekomst van het spoor (Foto: Treinenweb)

Om Nederland de komende decennia vooruit te helpen op het gebied van economie, woningbouw en klimaat, moet het nieuwe kabinet meer moeten investeren in het spoor. Dat adviseert ProRail in een brief aan informateur Mariëtte Hamer en de fractievoorzitters in de Tweede Kamer.

Tijdens de formatie van het nieuwe kabinet wil ProRail helpen met kennis en advies zodat er belangrijke keuzes voor in de toekomst gemaakt kunnen worden. Om de maatschappij in beweging te houden is het belangrijk dat goederen en reizigers snel, betrouwbaar en veilig kunnen reizen. De aanleg en het onderhoud van infrastructuur levert bovendien veel werkgelegenheid op voor Nederlandse vakmensen en bedrijven. Ook de Nederlandse innovatiekracht wordt gestimuleerd, omdat het spoor voortdurend aan technologische en digitale vernieuwing werkt.

Uitdagingen

ProRail staat de komende twintig jaar voor een grote uitdaging. Zo moet worden voorkomen dat Nederland op het gebied van woningbouw, mobiliteit en duurzaamheid vast zal lopen.

De komende jaren moet een grootschalig bouwprogramma van de grond komen om honderdduizenden nieuwe woningen te realiseren. Met goede spoorverbindingen moet er woningbouw mogelijk worden gemaakt in het hele land door te zorgen dat nieuwe woningen en wijken goed bereikbaar zijn.

Daarnaast speelt duurzame mobiliteit een belangrijke rol voor het klimaatbeleid. Op die manier moeten meer vluchten over korte afstanden binnen Europa worden vervangen door treinreizen. En moet dit vervoersnetwerk ook zorgen voor een fijnmazige verbinding met steden en regio's en aan het vervoeren van meer goederen per spoor.

John Voppen: "Het Nederlandse spoor is het meest intensief bereden spoorwegnetwerk in Europa. Met logistieke maatregelen, uitbreiding van infrastructuur, technologische innovaties en sturen op minder reizen in de spits en minder vaak naar kantoor komen, wil ProRail de komende jaren de kwaliteit van het Nederlandse spoor op peil houden en verbeteren. Dat is goed voor de samenleving en goed voor de economie."