Rover: Zorgen over toekomst van OV

De Valleilijn wordt vanaf eind 2023 opnieuw aanbesteed. (Foto: Roel Hemkes)
De Valleilijn wordt vanaf eind 2023 opnieuw aanbesteed. (Foto: Roel Hemkes)

Reizigersvereniging Rover maakt zich zorgen over het openbaar vervoer als er flink bezuinigd zal worden. Zij schrijven in een brief aan de Tweede Kamer dat de maatschappelijke gevolgen groot zijn als er sprake zal zijn van inkrimping.

De beste oplossing is zorgen voor herstel van de openbaar vervoer sector, stelt de vereniging. De financiële steun die de OV-sector van het Rijk ontvangt is niet genoeg om alle verliezen van de coronacrisis te compenseren. De provincies en vervoerbedrijven werken daarom aan een transitieplan.

Onderdeel hiervan lijkt in veel regio’s het fors verlagen van frequenties en zelfs het schrappen van een groot aantal buslijnen te zijn. "De reiziger betaalt de rekening", concludeert Rover-directeur Freek Bos, "we maken ons grote zorgen om de toekomst van het openbaar vervoer dat nu in een neerwaartse spiraal terecht dreigt te komen".

'OV moet groeien'

Rover wijst erop dat het openbaar vervoer juist moet groeien in plaats van krimpen. "Groei van het openbaar vervoer is noodzakelijk voor het halen van klimaatdoelen, het verminderen van de stikstofuitstoot en voor het leefbaar en bereikbaar houden van steden en het platteland" stelt Freek Bos. Ook het groeiende aantal woningen zorgt ervoor dat uitbreiding van het OV steeds maar weer belangrijker wordt.

De reizigersvereniging pleit ervoor het transitieplan om te vormen tot een herstelplan, gericht op de terugkeer van de reiziger en groei van het OV-gebruik. Zo heeft Rover een aantal plannen aangeleverd zodat de vervoerders het OV weer een boost moeten geven. Een van de voorstellen is om voordelige OV-tickets aan te bieden om de reiziger de bus, trein, tram of metro in te krijgen, en campagnes om het openbaar vervoer te promoten.